Δεν αποδείχθηκε ρύπανση από πλοία στο λιμάνι του Βόλου

1 limani volos

Δεν προέρχονταν από τα τρία φορτηγά πλοία που ήταν ελλιμενισμένα στο λιμάνι του Βόλου, η ρύπανση που είχε εντοπιστεί στις 11 Μαΐου 2016, μεταξύ της κεντρικής και της δεύτερης προβλήτας του λιμανιού.
Η ρύπανση από κηλίδες πετρελαίου εντοπίστηκε από ρυμουλκό σκάφος στις 11 Μαΐου. Εκτείνονταν σε έκταση περίπου 500 μ. και πλάτους 30 μ., Το Λιμεναρχείο είχε λάβει δείγματα και από τη θάλασσα και από τρία συνολικά πλοία.
Τελικά, από τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών εξετάσεων που έγιναν στα δείγματα από το Γενικό Χημείο του Κράτος στην Ελευσίνα, δεν προέκυψαν ικανά δεδομένα για να οδηγήσουν σε συσχέτιση μεταξύ των δειγμάτων και της εξεταζόμενης ρύπανσης.

Pin It

eep logo