Διμερής συνάντηση Θοδωρή Δρίτσα με την Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε.

dritsas bulc

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016”

Την 10.06.2016 πραγματοποιήθηκε στο χώρο διοργάνωσης της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016» συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρή Δρίτσα με την Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ κα. Violeta Bulc, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί η τελευταία στη χώρα μας για τα «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ». Στη συνάντηση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Θεοτοκάς, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου. Πριν τη συνάντηση εργασίας, πραγματοποιήθηκε κοινή περιήγηση κ. ΥΝΑΝΠ με την Επίτροπο Μεταφορών κα. Violeta Bulc στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016».
Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, ο κ. ΥΝΑΝΠ αντάλλαξε απόψεις με την εξέχουσα προσκεκλημένη του, επί επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν την ελληνική και την ευρωπαϊκή ναυτιλία, όπως:
• Η ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Θαλάσσιες Μεταφορές 2009-2020, η οποία αναμένεται να παρουσιασθεί εντός του έτους, ενόψει ανακήρυξης από την Ευρ. Επιτροπή του επόμενου έτους 2017 ως «Έτους για τη Ναυτιλία».
• Νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρ. Επιτροπής, που σχετίζονται με τη βελτίωση της ασφάλειας στα επιβατηγά πλοία.
• Επίκαιρες εξελίξεις ως προς την υπό εξέταση στα όργανα της Ε.Ε. τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1406/2002, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, με στόχο την επαύξηση της συνεισφοράς του στις εθνικές ακτοφυλακές των ΚΜ της Ε.Ε., ιδίως υπό το φώς της προσφυγικής κρίσης στην Ε.Ε.
• Μέτρα υποστήριξης του ναυτιλιακού τομέα της Ε.Ε., ο οποίος πλήττεται από οξύ διεθνή ανταγωνισμό από ναυτιλιακά κέντρα εκτός της Ε.Ε.
• Το ανθρώπινο κεφάλαιο της ναυτιλίας, με έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, καθώς και στην εκπαίδευση των ναυτικών, σε αρμονία με τις υφιστάμενες διεθνείς συμβάσεις.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο πλευρές ανέδειξαν την ανάγκη μακροπρόθεσμης υποστήριξης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, η οποία αποτελεί βασικό άξονα της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, απέδωσαν ιδιαίτερη σημασία στον κοινωνικό ρόλο και στη συμβολή της ναυτιλίας στην απασχόληση και αναγνώρισαν τη συνεισφορά της ναυτιλίας στη διεξαγωγή του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού εμπορίου, με τον πλέον περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.
Επιπρόσθετα, ο κ. ΥΝΑΝΠ εξέφρασε την επιθυμία της χώρας μας, για συνέχιση και περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας με την Ευρ. Επιτροπή και συνεχάρη την Επίτροπο για την πρωτοβουλία ανακήρυξης του έτους 2017 ως «Ευρωπαϊκό έτος για τη ναυτιλία». Το γεγονός αυτό, αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ως αναπόσπαστου μέρους του συστήματος μεταφορών της ΕΕ, βελτιώνοντας παράλληλα την εικόνα της ναυτιλίας και του ναυτικού επαγγέλματος στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Από την πλευρά της, η Επίτροπος κα Bulc, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλασσίων Μεταφορών, τονίζοντας την έμφαση που θα αποδώσει στον ανθρώπινο παράγοντα και στην ψηφιοποίηση των ναυτιλιακών υπηρεσιών.
Ο κ. ΥΝΑΝΠ, υπογράμμισε την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδος σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται, τόσο σε διεθνές, όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. και στοχεύουν στη βελτίωση των κανόνων ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα κατατείνουν στην απλοποίηση, την αποτελεσματικότερη και πιο λειτουργική εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων. Παράλληλα, ο κ. ΥΝΑΝΠ αναγνώρισε την πολύτιμη προσφορά της Ευρ. Υπηρεσίας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) στην προσπάθεια διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
Ο κ. ΥΝΑΝΠ εξέφρασε την ικανοποίηση της Ελλάδας επί του μέχρι στιγμής διαμορφωθέντος κειμένου της πρότασης Κανονισμού, που αφορά την τροποποίηση του ιδρυτικού Κανονισμού της EMSA. Ο Κανονισμός αυτός, στοχεύει στην επαύξηση της συνεισφοράς της EMSA στις εθνικές ακτοφυλακές, ιδίως μέσω αναβαθμισμένων υπηρεσιών θαλάσσιας επιτήρησης.
Στο πεδίο των αναγκαίων θετικών μέτρων υποστήριξης της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ο κ. ΥΝΑΝΠ υπογράμμισε την αναγκαιότητα σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου, για την προσέλκυση επενδύσεων στο ναυτιλιακό και τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, στην οποία η χώρα μας πρωτοπορεί. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη υποστήριξης του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού κλάδου, που δέχεται έντονες πιέσεις από το διεθνή ανταγωνισμό εκτός Ε.Ε.
Επιπρόσθετα, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στο ανθρώπινο κεφάλαιο της ναυτιλίας, υπό το φως της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στα πλοία, αντικείμενο στο οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία, τόσο από την Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ, όσο και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την ελληνική πλευρά, τονίσθηκε η αναγκαιότητα διασφάλισης άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταπεξέλθει με επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις της ναυτιλίας, όπως διαμορφώνονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τους νέους τύπους εξειδικευμένων πλοίων, που θα απολαμβάνει παράλληλα τις βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στα πλοία. Παράλληλα, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού αξιωματικών και πληρωμάτων Ε.Ν. και συμφώνησαν στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
Τέλος, οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα επενδύσεων στις υποδομές των μεταφορών, αποδίδοντας έμφαση στις επενδύσεις και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, για την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του θαλάσσιου μεταφορικού συστήματος της Ε.Ε.

Pin It