«Πράσινο φως» με έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα του ΟΛΠ

Χορηγήθηκε με την Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94636/6224 της 15ης Σεπτεμβρίου 2023 η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του λιμένα Πειραιά και την κατασκευή έργων βελτίωσης και επέκτασής του.

Η συγκεκριμένη πράξη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς ανοίγει τους ορίζοντες για την κατασκευή έργων που απαιτούσαν περιβαλλοντικές και άλλες συναφείς μελέτες.

Μεταξύ των προβλεπόμενων, γίνεται αναφορά στο car terminal και την επέκταση του Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους), προσδιορίζονται λιμενικές ζώνες και χρήσεις χώρων στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα ενώ προβλέπεται επίσης η χρήση οικολογικών λεωφορείων (Eco buses) για τη διενέργεια των εσωτερικών μεταφορών επιβατών και χρηστών λιμένα και σύνδεση των πυλών του λιμένα του κεντρικού λιμένα ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας. Τα οικολογικά λεωφορεία θα αντικαταστήσουν τα συμβατικά (πετρελαιοκίνητα).

Μεταξύ των άλλων η πράξη αναφέρεται και στην κατασκευή και λειτουργία Υ/Σ και εγκαταστάσεων για την από ξηράς ηλεκτροδότηση των ελλιμενιζόμενων πλοίων αλλά και την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων αλλά και σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ΝΕΖ.

eep logo