Ναυτιλία: Επιχείρηση προσέλκυσης νέων ελλήνων ναυτικών στα 5.520 πλοία με ελληνική σημαία

Η μεγάλη ανάπτυξη του στόλου δεν συνοδεύτηκε και από αύξηση απασχόλησης ελλήνων ναυτικών

Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τους έλληνες πλοιοκτήτες και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 21% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου σε όρους dwt. Τα τελευταία δέκα χρόνια η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, που αποτελείται από 5.520 πλοία, έχει αυξηθεί κατά 50%.

Ωστόσο, η μεγάλη αυτή ανάπτυξη δεν συνοδεύτηκε και από ανάλογη αύξηση της απασχόλησης ελλήνων ναυτικών. Για τον λόγο αυτό σε κάθε ευκαιρία τονίζεται η ανάγκη βελτίωσης της σχέσης των ελλήνων με την θάλασσα.

Σε εθνικό επίπεδο, δύο είναι οι κύριοι στόχοι μας, η προάσπιση της ναυτοσύνης μας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του εθνικού μας νηολογίου. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι οι άνθρωποί μας, στα πλοία και τις εταιρείες μας. Η περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλίας μας προϋποθέτει επαρκώς εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τονίζει η πρόεδρος της ΕΕΕ κ. Μελίνας Τραυλού στο εισαγωγικό της σημείωμα στην ετήσια έκθεση της Ένωσης.

«Προς τούτο απαιτείται ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης. Και σε αυτό το πεδίο, είναι ευθύνη και χρέος μας να κατανοήσουν οι νέες και οι νέοι της χώρας μας τις προοπτικές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ναυτικού επαγγέλματος. Είναι καθήκον μας να εργαστούμε όλοι μαζί, ναυτιλιακή κοινότητα και Πολιτεία, προς αυτή την κατεύθυνση. Αλληλένδετη με το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης είναι η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου, που συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του», σημειώνει η κα. Τραυλού.

Δημόσιες Ακαδημίες
Η ανάγκη για νέους ναυτικούς είναι μεγάλη και για τον λόγο αυτό χρειάζεται αύξηση του αριθμού των εισαγομένων στις δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Ήδη για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, έγινε ένα μικρό βήμα καθώς οι μαθήτριες/μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ φέτος, αριθμούν τους 1.222, ήτοι 3,6% περισσότεροι από πέρυσι.

Ωστόσο δεν φτάνουν. Υπολογισμοί εφοπλιστών αναφέρουν ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να αποφοιτούν πάνω από 3.000 αξιωματικοί από τις ΑΕΝ έτσι ώστε σε λίγα χρόνια να επιτευχθεί ένας ικανός αριθμός αξιωματικών που θα στελεχώσουν τα ελληνόκτηττα και υπό ελληνική σημαία πλοία. Η επίτευξη του στόχου αυτού σε συνδυασμό και με τον εκσυγχρονισμό του νηολογίου θα φέρει πολύ περισσότερα πλοία στην ελληνική σημαία τονίζουν.

Η πορεία και το μέγεθος του ελληνόκτητου στόλου εγγυάται μία σταθερή και βιώσιμη καριέρα για το νέο που θα επιλέξει τη θάλασσα. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι βασικός πυλώνας της μεταφοράς αναγκαίων αγαθών, καθώς αντιπροσωπεύει (σε όρους dwt), το 31,27% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων, το 25,32% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, το 22,65% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) κ.λ.π.

Επίσης ο μέσος όρος χωρητικότητας ενός ελληνόκτητου πλοίου είναι σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, κατά την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο μέγεθος των ελληνόκτητων πλοίων αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώνεται σήμερα στα 81.395 dwt, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος παραμένει πολύ χαμηλότερος, στα 45.337 dwt. Επιπλέον, ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου (περίπου 10 χρόνια), είναι χαμηλότερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο (σχεδόν 11 χρόνια).

Επενδύσεις
Τέλος η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας μέσω της οικονομικής, κοινωνικής και στρατηγικής συμβολής της. Η συνολική συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία αγγίζει το 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ το 2022 οι εισροές στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών από τις θαλάσσιες μεταφορές ξεπέρασαν τα €21 δισ., αποτελώντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά που καταγράφηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για την περίοδο 2012-2022 η ναυτιλία συνεισέφερε €148 δισ. σε εισροές στην ελληνική οικονομία.

Η ναυτιλία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά ενός ακμάζοντος κλάδου ναυτιλιακών υπηρεσιών στη χώρα μας, προσελκύοντας επενδύσεις και καινοτομία. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες επενδύουν επίσης σε μεγάλο βαθμό και σε πολλούς άλλους οικονομικούς τομείς στην Ελλάδα, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία της ναυτιλίας στην οικονομία της χώρας.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

eep logo