Νέος εξοπλισμός στο λιμάνι της Μυκόνου

Στο πλαίσιο του έργου “Port Security Emergency Coordination”

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου (Δ.Λ.Τ.Μ.), στο πλαίσιο του έργου “Port Security Emergency Coordination” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, ολοκλήρωσε με επιτυχία την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, συνολικού προϋπολογισμού 44.764,00ΕΥΡΩ και συγκεκριμένα:

1. Τεσσάρων (4) μπαρών ελέγχου οχημάτων
2. Οκτώ (8) καρταναγνωστών
3. Δύο (2) οικίσκων φυλακίων εισόδου (ενοποιημένοι)

Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023 με τη διοργάνωση τελικού συνεδρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.317.906€. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Δ.Λ.Τ.Μ. ανέρχεται σε 281.575,00€. Αναλυτικότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://posec.eu/.Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδα και της Κύπρου.

 

eep logo