Επιμένει για τη φορολογία της ποντοπόρου η Ε.Ε.

ploio fortigo front

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της αρμόδιας επιτρόπου για τον Ανταγωνισμό Μαργκρίτ Βεστάγκερ επανέρχεται στο ζήτημα του ελληνικού φορολογικού πλαισίου για τη ναυτιλία και απαιτεί να δεσμευθεί ως τα τέλη Απριλίου η Αθήνα πως θα γίνουν τροποποιήσεις εντός 24 μηνών, ειδάλλως απειλεί να παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ειδικότερα, σε 54σέλιδη επιστολή συμπεραίνει ότι «το καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας, η απαλλαγή από τη φορολογία της υπεραξίας από την πώληση πλοίων που φορολογούνται βάσει της χωρητικότητας, τα φορολογικά οφέλη για εταιρείες του ευρύτερου ναυτιλιακού κλάδου, η απαλλαγή από τη φορολογία των μερισμάτων που καταβάλλονται από τις ναυτιλιακές, η απαλλαγή από τη φορολογία της υπεραξίας που σχετίζεται με τις μετοχές σε ναυτιλιακές και η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς που προβλέπονται στον ν.27/1975 είναι μέτρα που συνιστούν κρατική ενίσχυση».
Επίσης, σημειώνει πως, αν και οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι το καθεστώς τέθηκε σε ισχύ πολύ πριν προσχωρήσει η Ελλάδα στην Ε.Ε., το 1981, «δεν παρείχαν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό τους ότι το καθεστώς την εποχή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων βρέθηκε να είναι συμβατό με τη συνθήκη ΕΟΚ». Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως ουδεμία αναφορά γίνεται στην επισήμανση των ελληνικών αρχών πως το φορολογικό πλαίσιο της ναυτιλίας είναι αντισυνταγματικά κατοχυρωμένο, και ως εκ τούτου αδύνατον να τροποποιηθεί όπως ζητεί η Επιτροπή, αλλά και το ότι η Επιτροπή παραδέχεται πως οι ελληνικοί συντελεστές φόρου χωρητικότητας είναι υψηλότεροι από άλλων χωρών-μελών!

in.gr

Pin It

menoumespiti