Κέρδη 5,1 δισ. από κινεζικές επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά

limani peiraia containers

Μέχρι και 5,1 δισ. ευρώ μπορεί να κερδίσει σε ετήσια βάση η ελληνική οικονομία από τις κινεζικές επενδύσεις στον Πειραιά, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία όμως από την άλλη πλευρά προειδοποιεί ότι μια πιθανή κατάργηση του προνοµιακού φορολογικού καθεστώτος του ναυτιλιακού κλάδου ενδέχεται να ωθήσει πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες σε μετεγκατάσταση στο εξωτερικό.
Ειδικότερα, αναφερομένη στις προοπτικές του ελληνικού ναυτιλιακού τομέα, η Εκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος επισημαίνει ότι θετικά αναμένεται να επιδράσει το ενδεχόμενο επέκτασης των κινεζικών επενδύσεων στον Πειραιά και της αναβίωσης της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, εξελίξεις που αναμένεται να προσφέρουν επιπλέον έσοδα της τάξεως των 5,1 δισεκ. ευρώ σε ετήσια βάση, και να δηµιουργήσουν έως και 125.000 νέες θέσεις εργασίας µέχρι το 2018.
Παράλληλα, με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ε.Ε., που υποστηρίζει ότι το ελληνικό φορολογικό σύστημα της ναυτιλίας περιλαμβάνει πτυχές που είναι αντίθετες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+0,21% υπογραμμίζει ότι μία αλλαγή του φορολογικού πλαισίου προς το χειρότερο θα οδηγούσε στη μετεγκατάσταση των ελληνικών ναυτιλιακών σε χώρες όπως η Κύπρος, η Σιγκαπούρη και η Μάλτα, µε αρνητικό αποτέλεσµα στο ισοζύγιο µεταφορών, στην απασχόληση και στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά και στη συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία της Ε.Ε.
Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος επισημαίνει ακόμη ότι το 2015 οι ακαθάριστες εισπράξεις από θαλάσσιες κυρίως μεταφορές, οι οποίες αποτελούν σχεδόν το σύνολο της κατηγορίας αυτής, µειώθηκαν κατά 24,1% σε σχέση µε το 2014.
Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, η οποία οδήγησε σε σηµαντική µείωση των εισροών που αφορούν εισπράξεις από θαλάσσιες µεταφορές το β' εξάµηνο κατά 55% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη µη καταγραφή της σχετικής δραστηριότητας, στον βαθµό που οι εν λόγω συναλλαγές διενεργήθηκαν εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος λόγω των περιορισµών. Από την πορεία των ναύλων πάντως προκύπτει θετική εικόνα.
Το 2015 οι ναύλοι (σύµφωνα µε τον ClarkSea Index) κατέγραψαν αύξηση περίπου 22,3% σε σχέση µε το 2014, παρά τη µείωση των ναύλων ξηρού φορτίου κατά 28,3% σε σχέση µε πέρυσι, καθώς οι ναύλοι των πετρελαιοφόρων διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, εξέλιξη η οποία συνδέεται µε τη θεαµατική µείωση της τιµής του αργού πετρελαίου. Η επίδοση αυτή έχει ως αποτέλεσµα οι τιµές των µεταχειρισµένων πλοίων µεταφοράς ξηρού φορτίου (bulkers) 5 ετών κατά τη διάρκεια του 2015 να έχουν µειωθεί κατά 30% περίπου, ενώ οι τιµές για τα αντίστοιχα νεότευκτα πλοία να παρουσιάζουν πτώση της τάξεως του 10-14%. Το γεγονός αυτό ενθαρρύνει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συµφερόντων να δραστηριοποιούνται σε επενδύσεις πλοίων ξηρού φορτίου.

Πηγή: theseanation.gr

Pin It

menoumespiti