3ο International Forum on Shipping Marketing and Management

naftilia tanker

Aπό την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας

Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ) στο κρουαζιερόπλοιο MV Celestyal Olympia (Ακτή Ξαβερίου, Πειραιάς) το 3οInternational Forum on Shipping Marketing and Management (IFOSMA), το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ναυτιλίας και Μεταφορών.

Το θέμα του φετινού Φόρουμ είναι «Do we need, can we keep talents in Shipping?» και στόχος του αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου του ανθρώπινου ταλέντου στη σύγχρονη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς και η επιρροή της διαχείρισης του ταλέντου στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί η αναγκαιότητα της αποτελεσματικής προσέλκυσης, πρόσληψης, ανάπτυξης, διαχείρισης και διατήρησης του ανθρώπινου ταλέντου με τελικό και απώτερο στόχο την επίτευξη των στόχων του εκάστοτε ναυτιλιακού οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο, το 3ο IFOSMA θα επιχειρήσει να αντικρούσει παγιωμένες αντιλήψεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, οι οποίες υποστηρίζουν και προωθούν την ύπαρξη αυστηρών συστημάτων και προκαθορισμένων διαδικασιών, αλλά θα εισάγει την έννοια της διαχείρισης του ταλέντου, η οποία ενθαρύννει τον συστηματικό εντοπισμό και την ανάπτυξη ικανού ανθρώπινου δυναμικού υψηλών αποδόσεων και δυναμικού εξέλιξης στο μέλλον, την τοποθέτησή του σε καίριες οργανωτικές θέσεις, αλλά και τη διασφάλιση της παραμονής του στον ναυτιλιακό οργανισμό.

Οι ομιλητές του Φόρουμ, οι οποίοι θα απαρτίζονται από επιφανή στελέχη του ναυτιλικού κλάδου αλλά και ακαδημαϊκούς, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της διαχείρισης του ταλέντου από τους ναυτιλιακούς οργανισμούς, αλλά και να αναλύσουν τα πιθανά οφέλη που σχετίζονται με αυτή, ενώ το παρευρισκόμενο κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέμβει ενεργά στη συζήτηση.

Η συμμετοχή στο Φόρουμ είναι δωρεάν προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν.

bankwars.gr