ΕΕΕ: Θετική η συμφωνία για τον κανονισμό FuelEU Maritime


Για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Πέμπτη μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών για τον κανονισμό FuelEU Maritime, που αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο των προμηθευτών καυσίμων για τη διάθεση των απαιτούμενων ναυτιλιακών καυσίμων. Η ΕΕΕ ήταν η πρώτη που υποστήριξε την αναγνώριση αυτής της αρχής, χωρίς την οποία δεν θα είναι δυνατή η απεξάρτηση του κλάδου από τον άνθρακα.

Επόμενο βήμα τώρα είναι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED III), να ρυθμιστεί πλήρως η υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων. H επαρκής διάθεση καθαρών και ασφαλών ναυτιλιακών καυσίμων στα λιμάνια της ΕΕ είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί τόσο η απρόσκοπτη ροή αγαθών, όσο και η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

eep logo