Παροπλισμένα 52 εμπορικά πλοία σε λιμάνια της χώρας


Τα 21 με ελληνική σημαία

Σε 52 ανήλθαν τον Δεκέμβριο πέρυσι τα εμπορικά πλοία 100 κόρων και άνω σε ελληνικά λιμάνια τα οποία βρίσκονταν σε κατάσταση αργίας, εκ των οποίων τα 21 είχαν ελληνική σημαία και τα 31 ξένη.

Ο συνολικός αριθμός των πλοίων αυτών μειώθηκε κατά 10,3% και η ολική χωρητικότητά τους κατά 24,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2021 προς το 2020, είχε παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των αργούντων πλοίων κατά 21,6% και μείωση της ολικής χωρητικότητάς τους κατά 20,4%.


Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των αργούντων πλοίων 100 κόρων και άνω με ελληνική σημαία σε λιμένες του εσωτερικού μειώθηκε κατά 4,5% και η ολική χωρητικότητά τους μειώθηκε κατά 50,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο το 2021. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2021 προς το 2020, είχε καταγραφεί μείωση του αριθμού των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία κατά 8,3% και αύξηση της ολικής χωρητικότητάς τους κατά 98,3%.

eep logo