Λιμάνι του Μόντρεαλ: Υιοθετεί τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης

Για τη μέτρηση και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των πλοίων

Ο Οργανισμός Λιμένος του Μόντρεαλ (MPA) και η Global Spatial Technology Solutions (GSTS), μια καναδική εταιρεία που ειδικεύεται στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη ναυτιλία, ξεκίνησαν ένα έργο για τη μέτρηση και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των πλοίων που χρησιμοποιούν το λιμάνι του Μόντρεαλ. Αξιοποιεί στο έπακρο την τεχνητή νοημοσύνη.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα "OCIANA AI" της GSTS, το έργο παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη διαδρομή, την ταχύτητα και τη θέση των πλοίων που κατευθύνονται προς το Μόντρεαλ. Αυτά τα δεδομένα αναλύονται για να ληφθεί μια ακριβής εκτίμηση της ώρας άφιξης ενός πλοίου και να προσαρμοστεί η διαδρομή του ώστε να συντονιστεί με τη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού στο λιμάνι του Μόντρεαλ. Αυτό επιτρέπει στα πλοία να βελτιστοποιούν την ταχύτητά τους, κάτι που με τη σειρά του μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μειώνει τον χρόνο αγκυροβόλησης πριν από τον ελλιμενισμό και ωφελεί τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση.

Τελικά, η ιδέα του ψηφιακού διαδρόμου θα επιτρέψει την ακριβή, σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία μεταξύ λιμένων, διαχειριστών τερματικών σταθμών και ocean carriers για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

"Το OCIANA έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με λιμάνια, ναυτιλιακές εταιρείες (shipping lines) και φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και τη μείωση των εκπομπών σε παγκόσμια κλίμακα", δήλωσε ο Richard Kolacz, Διευθύνων Σύμβουλος της GSTS, σε δελτίο τύπου. "Αυτή η ιδιόκτητη ικανότητα θα ενισχύσει τη διαχείριση της εφοδιαστικής από άκρο σε άκρο και θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση των αγαθών που παραδίδονται δια θαλάσσης, που αντιπροσωπεύει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου".

eep logo