Μαύρη Θάλασσα: Αβεβαιότητα για την ανανέωση της θαλάσσιας εξαγωγής σιτηρών και λιπασμάτων

Διαφέρουν οι θέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας

Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τη διάρκεια της νέας παράτασης για την θαλάσσια εξαγωγή σιτηρών και λιπασμάτων από τη Μαύρη Θάλασσα.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος μας ενημερώνει πως, παρά την αρχική συμφωνία του Ιουλίου για παράταση ανά 120 ημέρες, η οποία και τηρήθηκε τον Νοέμβριο, οι θέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας φαίνεται να διαφέρουν. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις των αξιωματούχων των δύο κρατών, η Ρωσία συμφωνεί στην ανανέωση της παράτασης για 60 ημέρες, ενώ η Ουκρανία δείχνει να επιμένει στην τήρηση των όρων της προηγούμενης συμφωνίας, για παράταση 120 ημερών.

Με δεδομένο ότι κανένα μέρος δεν διατίθεται να αθετήσει τη συμφωνία, ένα μόνο είναι σίγουρο: ακόμη και εν μέσω πολεμικών συρράξεων, η Ελεύθερη Ναυσιπλοΐα χαίρει καθολικής αναγνώρισης, ως απαραίτητο δομικό στοιχείο του διεθνούς εμπορίου και της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας.

eep logo