Χρονική επέκταση της συμφωνίας μεταξύ ICS και SCA

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και η Διώρυγα του Σουέζ της Αιγύπτου επεξέτειναν χρονικά την συμφωνία η οποία υπογράφηκε αρχικά τον Μάιο του 2022 πριν από τη σύνοδο COP27 και προοριζόταν να αποτελέσει δέσμευση διάρκειας ενός έτους, σηματοδοτώντας έτσι μια συνεχή δέσμευση για ανοικτή επικοινωνία μεταξύ του ICS και της SCA. Ως γνωστόν η συμφωνία υπογράφηκε αρχικά τον Μάιο του 2022 για την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών και των διαπραγματεύσεων σχετικά με την κίνηση του παγκόσμιου εμπορίου μέσω της Διώρυγας. Αντιπροσώπευε την επισημοποίηση του διαλόγου για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ του ICS και της SCA.
Η συμφωνία έχει υπογραφεί για ένα ακόμη έτος, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της επιτυχούς επικοινωνίας μεταξύ ICS και SCA. Σηματοδοτεί μια συνεχή δέσμευση για συνεργασία σε θέματα που επηρεάζουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την τιμολόγηση των διοδίων, την προστασία του περιβάλλοντος και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Ο Γενικός Γραμματέας του ICS Guy Platten δήλωσε: «Αυτή η επέκταση της συμφωνίας μεταξύ ICS και SCA δείχνει τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών μας. Η ναυτιλιακή βιομηχανία στο σύνολό της αναγνωρίζει όλο και περισσότερο τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση συλλογικών προκλήσεων και την επίτευξη αμοιβαίων στόχων. Η Διώρυγα του Σουέζ είναι μια ζωτικής σημασίας εμπορική οδός για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, επομένως είναι μια πραγματικά θετική εξέλιξη το γεγονός ότι έχουμε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση να συνεργαστούμε για να διατηρήσουμε ανοιχτό διάλογο για θέματα που επηρεάζουν τόσο τους πλοιοκτήτες όσο και την αρχή».

Η Αίγυπτος τοποθετείται όλο και περισσότερο στην απαλλαγή του ναυτιλιακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές, με σχέδια για τη δημιουργία καυσίμων μηδενικών εκπομπών για εξαγωγή και χρήση στην εγχώρια αγορά.
Η Αίγυπτος φιλοξένησε επίσης την COP27, η οποία ήταν σημαντική και για το ICS, λειτουργώντας ως πλατφόρμα για την έναρξη της έκθεσης του Κέντρου Tyndall με τίτλο «Ο ρόλος της ναυτιλίας στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση» και περισσότερες κυβερνήσεις συμμετείχαν στην πρωτοβουλία Θαλάσσιων Κόμβων Καθαρής Ενέργειας.

theseanation.gr

eep logo