Ψηφιοποιείται η Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ

Ξεκίνησε η δεύτερη φάση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ξεκίνησε τη δεύτερη φάση του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης για την ψηφιοποίηση της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ (SCZone).

Στα τέλη του 2021, η ΕΤΑΑ υιοθέτησε την ψηφιακή της προσέγγιση για την προώθηση της μετάβασης, η οποία καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει τα τρία μέσα της για να στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση στις οικονομίες όπου δραστηριοποιείται. Τα μέσα περιλάμβαναν επενδύσεις, συμμετοχή σε θέματα πολιτικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Η πρώτη φάση του έργου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2022, έχοντας μειώσει σημαντικά τη γραφειοκρατία για τους επενδυτές.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των διαδικασιών για τις κατά προτεραιότητα ανασχεδιασμένες υπηρεσίες (άδειες κατασκευής, άδειες λειτουργίας, βιομηχανικά μητρώα, άδειες πρακτικής, επιθεώρηση και έλεγχος) μειώθηκε κατά 35%, η διάρκεια παροχής υπηρεσιών για τις ανασχεδιασμένες υπηρεσίες μειώθηκε κατά 52%, ενώ τα τέλη και τα τέλη υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 110%, σύμφωνα με την αρχή.

Με στόχο τον εξορθολογισμό των διοικητικών διατυπώσεων και την επιτάχυνση της διαχείρισης των επενδυτικών υπηρεσιών, η αρχή SCZone έχει δημιουργήσει μια υπηρεσία μίας στάσης για τους επενδυτές, την οποία διαχειρίζεται το Τμήμα Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

theseanation.gr

eep logo