Δωρεές προς τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Πυροσβεστικό Σώμα

Δημοσιεύτηκαν στο σημερινό Φ.Ε.Κ.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Πολιτισμικού και Κοινωφελούς Έργου» δώρισε το ποσό των 170.000 ευρώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων που αφορά στην κάλυψη της δαπάνης εκπόνησης των απαραίτητων μελετών για την ανέγερση αμφιθεάτρου στη Σχολή.

Επίσης το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ» δώρισε προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το ποσό των 580.000 ευρώ για την προμήθεια 10 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4x4 χωρητικότητας 500 λίτρων επί πλαισίου φορέα ISUZU D-MAX EXTENDED CAB (ΑCTIVITY), με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι σχετικές αποφάσεις αποδοχής των δωρεών δημοσιεύθηκαν σήμερα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Αρ. Φύλλου 312-τεύχος δεύτερο)

ETEKA_Desktop

eep logo