Διαγωνισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις για νησιωτικούς προορισμούς

Προθεσμία υποβολής ως 23 Φεβρουαρίου

Το υπουργείο Τουρισμού, γνωστοποίησε τον διαγωνισμό νεοφυών επιχειρήσεων που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) μαζί με το Ίδρυμα Eμπορικών Eκθέσεων των Καναρίων Νησιών (INFECAR), για την εξεύρεση αειφόρων, καινοτόμων και ανατρεπτικών επιχειρηματικών μοντέλων που θα δώσουν απαντήσεις και έξυπνες λύσεις στις πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί προορισμοί, ιδιαίτερα μετά την πανδημία COVID-19.


Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς από όλη την αλυσίδα αξίας του τουρισμού, που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες και έξυπνες λύσεις για νησιωτικούς προορισμούς με πρόσημο την αειφορία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση των προτάσεων που θα διακριθούν: 3 Μαρτίου 2023


Επιτάχυνση και καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες του τομέα: 15 Μαρτίου 2023

Παρουσίαση των προτάσεων που θα διακριθούν: 16 Μαρτίου 2023

Τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να τις αναζητήσετε εδώ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και το Ίδρυμα Eμπορικών Eκθέσεων των Καναρίων Νησιών (INFECAR), ενώνουν τις δυνάμεις τους σ’ έναν διαγωνισμό νεοφυών επιχειρήσεων για την εξεύρεση αειφόρων, καινοτόμων και ανατρεπτικών επιχειρηματικών μοντέλων, που θα δώσουν απαντήσεις και έξυπνες λύσεις στις πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί προορισμοί, ιδιαίτερα μετά την πανδημία COVID-19.


Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα για πολλά νησιά σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας τις αναγκαίες ευκαιρίες απασχόλησης και αποφέροντας σημαντικό εισόδημα. Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση και ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος καθιστούν τα νησιά μοναδικά για τους επισκέπτες, αλλά ταυτόχρονα τα φέρνουν αντιμέτωπα με μια σειρά από προκλήσεις και ευπάθειες στις οποίες προστίθενται οι επιπτώσεις της πανδημίας. Κατά συνέπεια, η επένδυση στον αειφόρο τουρισμό στα νησιά είναι μονόδρομος για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας θα συνεχίσει να προωθεί την κοινωνικοοικονομική ευημερία προστατεύοντας παράλληλα τα εύθραυστα οικοσυστήματά τους.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς από όλη την αλυσίδα αξίας του τουρισμού, που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες και έξυπνες λύσεις για νησιωτικούς προορισμούς με πρόσημο την αειφορία. Η πρόσκληση θα εντοπίσει και θα υποστηρίξει τις υποψηφιότητες που συμβάλλουν στη ανάκαμψη και ανθεκτικότητα του τουριστικού οικοσυστήματος των νησιωτικών προορισμών, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων και έξυπνων τουριστικών λύσεων και προϊόντων.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:


1. Βαθιά Τεχνολογία (Deep Tech): Νέες τεχνολογίες εφαρμοσμένες στην αειφορία: Οι συνέπειες της πανδημίας στον τουρισμό ανέδειξαν την ανάγκη για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ψηφιακών εργαλείων και ικανοτήτων για την επιτάχυνση της στροφής προς την αειφορία. Η αειφορία δεν πρέπει πλέον να αποτελεί εξειδικευμένο τμήμα του τουρισμού, αλλά να είναι ο νέος κανόνας για κάθε τμήμα του, ιδιαίτερα για τους νησιωτικούς προορισμούς που καλούνται να μετασχηματίσουν τον τουρισμό, αγκαλιάζοντας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων για τις ανάγκες τους. Ο διαγωνισμός προσκαλεί καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους νησιωτικούς προορισμούς να επιτύχουν και να επιταχύνουν αυτή τη στροφή, χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζονται για την αειφορία σε ένα συγκεκριμένο νησιωτικό πλαίσιο.

2. Καινοτομία και ψηφιοποίηση για νησιωτικούς προορισμούς: Η ανοικοδόμηση του τουρισμού αποτελεί ευκαιρία για μετασχηματισμό με έμφαση στην αξιοποίηση των επιπτώσεών του στους νησιωτικούς προορισμούς και στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της βιωσιμότητας και των συμπράξεων. Προσκαλούνται νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν έξυπνες λύσεις οι οποίες αξιοποιούν την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες που παρέχουν στον τουρισμό ευκαιρίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τη βελτίωση της συμμετοχικότητας, την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, μεταξύ άλλων στόχων στο πλαίσιο της ευρύτερης ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικά σχεδιασμένων για νησιωτικούς προορισμούς.

Σημειώνεται ότι οι φορείς που θα διακριθούν θα έχουν την ευκαιρία να:

– παρουσιάσουν την πρότασή τους στη διοργάνωση UNWTO Tourism Tech Adventures


– λάβουν συμβουλευτική καθοδήγηση από τον Οργανισμό και κορυφαίους εταίρους

– λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη για τη νεοσύστατη επιχείρησή τους

– γίνουν μέλος του δικτύου καινοτομίας του Οργανισμού, και άλλα.

(mononews.gr)

ETEKA_Desktop

eep logo