ΑΑΔΕ: Οδηγίες για τις εξαγωγές εμπορευμάτων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης


Για να αποφευχθούν φαινόμενα επιβάρυνσης του κόστους εξαγωγής

Οδηγίες για τις εξαγωγές ενωσιακών εμπορευμάτων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να προσκομίζουν εγκαίρως τα εμπορευματοκιβώτια με τα προς εξαγωγή εμπορεύματα εντός της Ελεύθερης Ζώνης έτσι ώστε να υπάρχει εύλογος χρόνος για την κατάθεση της σχετικής διασάφησης εξαγωγής και εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η προγραμματισμένη φόρτωση του πλοίου που θα μεταφέρει τα προς εξαγωγή εμπορεύματα είναι Κυριακή ή Δευτέρα ή ημέρα επίσης αργίας.

Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν φαινόμενα επιβάρυνσης του κόστους της εξαγωγής με έξοδα υπερωριών ή μη φόρτωσης των εμπορευματοκιβωτίων λόγω μη κατάθεσης παραστατικού εξαγωγής».

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

eep logo