Συνάντηση Αξιολόγησης και Προγραμματισμού της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Θαλάσσια Σύνορα»

poseidon 2015

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε διεθνής συνάντηση στις 15 και 16 Δεκεμβρίου για την Αξιολόγηση της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Θαλάσσια Σύνορα» έτους 2015 και τον προγραμματισμό της ομώνυμης Επιχείρησης έτους 2016, τη διοργάνωση της οποίας ανέλαβε η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 23 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Χώρου Schengen , εκπρόσωποι της Ευρ. Επιτροπής, της EUROPOL ως επίσης πολυμελής αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών Ε.Ε. ( FRONTEX ) συμπεριλαμβανομένου και του Γραφείου Συνδέσμου FRONTEX στον Πειραιά. Από Ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και οι Τοπικοί Συντονιστές 10 Λιμενικών Αρχών που συμμετέχουν στην εν λόγω Επιχείρηση και οι Αξιωματικοί ΕΛ.ΑΣ. που έχουν οριστεί επικεφαλής των 5 ομάδων αφενημέρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την αξιολόγηση οι συμμετέχοντες εξήραν τη συνεργασία και τη φιλοξενία των Ελληνικών Αρχών, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού των στελεχών τους και τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλουν ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών σχεδιασμού, εξέφρασαν την επιθυμία να επαναλάβουν τη συμμετοχή τους κατά το 2016.

Επισημαίνεται ότι η Μικτή Ευρωπαϊκή Επιχείρηση «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» διεξάγεται σε συνεχή βάση από το Μάιο 2008, υπό το συντονισμό των Αρχηγείων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ΕΛ.ΑΣ., υπό την εποπτεία του FRONTEX και με τη συμμετοχή προσωπικού και επιχειρησιακών μέσων εταίρων Κ-Μ Ε.Ε. Απώτερος σκοπός της Επιχείρησης είναι η υποστήριξη της Ελλάδος στη διαχείριση των αυξημένων πιέσεων και προκλήσεων που εκδηλώνονται στα εξωτερικά της σύνορα, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο.

Pin It