Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων

Συμβολή του Chios Marine Club στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των διαδικασιών και της ναυτικής εκπαίδευσης

Επίσκεψη στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη πραγματοποίησε την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων. Την Λέσχη εκπροσώπησαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ο Πρόεδρος Καπτ. Αντώνης Πιτσιλός, ο Αντιπρόεδρος Μάκης Κασμάς, η Γεν. Γραμματέας Μαρία Τριπολίτη, ο Ταμίας Παναγιώτης Καμαράδος και ο Ειδικ. Γραμματέας Νικόλαος Κακαλής.

Έγινε σύντομη παρουσίαση των στόχων και δράσεων της Λέσχης. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο μέγεθος του Chios Marine Club, τόσο σε πλήθος Μελών όσο και Εταιρειών Μελών. Συζητήθηκε το μέγεθος και η αξία της Χιακής πλοιοκτησίας, η εμπειρία και ναυτοσύνη των αξιωματικών και πληρωμάτων της ποντοπόρου ναυτιλίας με Χιώτικη καταγωγή, οι εταιρείες ναυτιλιακών υπηρεσιών, αλλά και τα καταρτισμένα στελέχη που κοσμούν με την παρουσία τους το Λιμενικό Σώμα, τα Σώματα Ασφαλείας της χώρας, γραφεία ναυτιλιακών εταιρειών, νηογνώμονες κλπ.

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος όπως: τα ηλεκτρικά πλοία για την διασύνδεση των νησιών μας και η ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών στα πλοία.

Συμφωνήθηκε η περαιτέρω επικοινωνία και υποβολή προτάσεων της Λέσχης προς το Υπουργείο με στόχο την εποικοδομητική συνεργασία και συμβολή του Chios Marine Club στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού που καταβάλλει το Υπουργείο στους τομείς των διαδικασιών και της ναυτικής εκπαίδευσης.

(Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά: Καμαράδος Παναγιώτης - Ταμίας της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων, Κασμάς Μάκης - Αντιπρόεδρος, Τριπολίτη Μαρία - Γεν. Γραμματέας, Πλακιωτάκης Ιωάννης,Πιτσιλός Αντώνης - Πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων, Κακαλής Νικόλαος - Ειδικός Γραμματέας)

politischios.gr