Εντυπωσιακή μείωση στις διαρροές πετρελαιοειδών από πλοία

Η ποσότητα πετρελαίου που χύθηκε από πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια σε όλο τον κόσμο ήταν περίπου χίλιοι μετρικοί τόνοι το 2021 σύμφωνα με την ετήσια στατιστική ανάλυση της ITOPF.

Ωστόσο, το 2018, συνολικά 116 χιλιάδες μετρικοί τόνοι πετρελαίου διέρρευσαν από περιστατικά πετρελαιοφόρων, η μεγαλύτερη ποσότητα που διέρρευσε τα τελευταία 24 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας που διέρρευσε το 2018 οφειλόταν στο περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη το MT Sanchi στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας.

Από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η μέση ετήσια ποσότητα πετρελαίου που χύθηκε από δεξαμενόπλοια έχει μειωθεί σημαντικά.
Παρά ορισμένες ετήσιες διακυμάνσεις, ο αριθμός και ο όγκος των πετρελαιοκηλίδων από δεξαμενόπλοια έχει μειωθεί κατακόρυφα από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία της ITOPF πριν από μισό αιώνα και σταθεροποιείται σε μεγάλο βαθμό σε χαμηλό επίπεδο.

Η μείωση αυτή οφείλεται στη θετική αλλαγή της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η οποία υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις, και στη συνεχή δέσμευσή τους να διερευνήσουν και να επενδύσουν σε τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας στη θάλασσα και της προστασίας του περιβάλλοντος.

theseanation.gr

eep logo