Κερδοφορία για τις Μινωικές

minoan lines knossos palace

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2015

Το εννεάμηνο του 2015 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 135,6 εκ. καταγράφοντας αύξηση € 0,7 εκ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 31,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 13,9 εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 17,6 εκ. σημειώνοντας αύξηση € 15,4 εκ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2014.
Στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2015 έως 30/9/2015 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα € 2,0 εκ. έναντι € 3,7 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (μείωση 46,0%) και συνολικές αποσβέσεις € 11,8 εκ. έναντι € 11,6 εκ. το εννεάμηνο του 2014.
Επιπρόσθετα, κατά την 30/9/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε € 259,4 εκ. (€ 2,43 ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 205,2 εκ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 20,9 εκ.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2015, οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου καθώς και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων (capitalcontrols) οι οποίοι επεβλήθησαν,επιβάρυναν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα τόσο στις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω εξελίξεις είχαν αντίκτυπο και στον εσωτερικό τουρισμό επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα της εταιρείας κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, το οποίο λόγω εποχικότητας είναι η περίοδος που καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.

Μεταφορικό έργο

Γραμμή Αγκώνα & Τεργέστη
Η Εταιρεία το εννεάμηνο του 2015 δραστηριοποιήθηκεστη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη) ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της, επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία διακίνησε 350 χιλ. επιβάτες, 79 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκώνα ανήλθαν σε 53,9% για τους επιβάτες, 52,4% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 55,9% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)
Στη γραμμή «Ηράκλειο-Πειραιάς», οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή. Τοεννεάμηνο του 2015, η Εταιρεία διακίνησε 555 χιλ. επιβάτες, 73χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 43 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν σε 65,5% για τους επιβάτες, 62,8% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 44,9% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

ETEKA_Desktop

eep logo