ΕΛ.Ι.Ν.Τ.: The Challenges of 2030. Technologies and Regulations

elint annual conference 2021

Στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.), διοργανώνει το 15ο Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου με θέμα:

«The Challenges of 2030. Technologies and Regulations»

H καθιερωμένη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα διεξαχθεί κατά την διάρκεια του Συνεδρίου με θέμα:
«Implications of new IMO + EU measures and standards for emission reduction by ships»

Moderator: H. Psaraftis, Technical Univ. of Denmark
Speakers: S. Fradelos, DNV GL HELLAS S.A.
I. Kokarakis, BV
Ch. Kontorouchas, Ministry of Mercantile Marine and Insular Policy
T. Koutris, Roxana Shipping S.A.
M. Synefias, Pleiades Shipping Agency S.A.
A. Trakakis, RINA Hellas Ltd.

REGISTER HERE : https://www.elint.org.gr/conference/registration/
DRAFT AGENDA : https://www.elint.org.gr/conference/program/

 

eep logo