Μέχρι το καλοκαίρι έτοιμο το 70% του προβλήτα ΙΙΙ στον Πειραιά

peiraias poli limani

Σε μια προσπάθεια το λιμάνι του Πειραιά να καταστεί ένα από τα ανερχόμενα και κορυφαία λιμάνια της Ευρώπης και της Μεσογείου, ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, (θυγατρική εταιρεία της cosco) προχώρησε και προχωρά σε μια σειρά επενδύσεων με στόχο το διπλασιασμό των φορτίων που αναμένεται μαζί με τον ΟΛΠ να αγγίξει τα 18.000 ΤEUS την ημέρα σε βάθος χρόνου.
Η τεχνική εταιρεία ΤΕΚΑΛ που έχει αναλάβει έως σήμερα τα περισσότερα από τα έργα αναβάθμισης της προβλήτας ΙΙ, αλλά και της επέκτασης της προβλήτας ΙΙΙ (ανατολικό - δυτικό τμήμα) της κατασκευής του νέου προβλήτα πετρελαιοειδών, αλλά και των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΣΕΠ, έκανε ξενάγηση στο χώρο όπου έχει στηθεί ένα απέραντο εργοτάξιο και στο οποίο απασχολούνται περισσότερα από 300 άτομα καθημερινά.
Σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της εταιρείας Αντώνιο Πάνα, πέρα από τη νέα τεχνογνωσία που έπρεπε να εφαρμόσει η εταιρεία με τη δημιουργία μάλιστα ενός λογισμικού που είναι το μοναδικό στον κόσμο για την κατασκευή των κυψελωτών κιβωτίων οπλισμένου σκυροδέματος (caissons) που βυθίζονται στη θάλασσα, θα έπρεπε να ληφθεί επίσης η ιδιαιτερότητα ότι το λιμάνι βρίσκονταν πάντα σε λειτουργία και άρα οι κατασκευαστικές δραστηριότητές του, θα έπρεπε πάντα να συντονίζονται με το τμήμα του Operation.
"Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και στον τομέα της ασφάλειας για το τεχνικό προσωπικό, αλλά να πετύχουμε τους χρόνους που έπρεπε για τα έργα" ανέφερε ο ίδιος.
Τα έργα συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς σε καθημερινή βάση ενώ τα στελέχη της εταιρείας θεωρούν πως αυτά είναι το "διαβατήριο" τους για την ανάληψη έργων και στο εξωτερικό.
Η κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ - το ανατολικό τμήμα, προϋπολογισμού 123.984.000 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 και παραδόθηκε το Μάιο του 2013.
Η κατασκευή του ανατολικού προβλήτα ΙΙΙ δεν διαφέρει στη χρήση του από τον προβλήτα ΙΙ. Το ωφέλιμο βάθος είναι 18,50 μέτρα, ενώ το συνολικό εμβαδό 205.000m2. Χρησιμοποιήθηκαν 7.000.000 τόνοι υλικού επίχωσης και 140.000m3 σκυροδέματος καθώς και 34 κυψελωτά κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος.
H περιοχή ήταν θάλασσα το 2011 και από το μηδέν η εταιρεία κατάφερε σε 20 μήνες μετά τον Μάιο του 2013 να παραδώσει τη χερσαία ζώνη για την παραλαβή των 5 νέων γερανογεφυρών SSPP που είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο και εξυπηρετούν πλοία πλάτους 26 σειρών κοντέινερ.
Έως τον Ιούνιο ή Ιούλιο του 2016, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον και το 70% της κατασκευής του δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ, αλλά και η νέα προβλήτα πετρελαιοειδών που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2015.
Το συμβατικό χρονοδιάγραμμα είναι για 36 μήνες, ενώ η έναρξη των εργασιών έγινε τον Φεβρουάριο του 2015. Ο προϋπολογισμός του έργου για την κατασκευή του δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ είναι 143.295.000. Το ωφέλιμο βάθος του δυτικού τμήματος στην προβλήτα ΙΙΙ είναι 18,50 μ. ενώ το συνολικό εμβαδό 136.000m2. Αναμένεται να χρησιμοποιηθούν 7.000.000 τόνοι υλικοί επίχωσης και 145.000 m3 σκυροδέματος αλλά και 40 κυψελωτά κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία ΤΕΚΑΛ έχει προχωρήσει από τον Μάιο του 2010 και σε ριζική αναβάθμιση των υποδομών στην προβλήτα ΙΙ της ΣΕΠ, ώστε να μπορούν να παραλαμβάνονται από την εταιρεία αυξημένα φορτία.
Στον συγκεκριμένο προβλήτα τοποθετήθηκαν 9.000 μέτρα σιδηροτροχιάς ενόψει της άφιξης των νέων γερανογεφυρών, ενώ έγινε αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου του λιμανιού με την κατασκευή 4 νέων υποσταθμού δυνατότητας 20.000 βολτ.
Το έργο ξεκίνησε το Μάιο του 2010 με συμβατικό χρονοδιάγραμμα 46 μηνών. Παραδόθηκε στους 23 μήνες σε κάτι λιγότερο από το μισό. Η έκταση του προβλήτα ΙΙ λειτουργεί με δύο ειδών γερανούς αυτούς που κινούνται επί σιδηροτροχιάς rmg και οι λαστιχοφόροι. Το έργο της αναβάθμισης του προβλήτα ΙΙ είχε προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Pin It