Συνεργασία για τη ναυτιλία μηδενικού άνθρακα

ploio kapnoi

Η John Swire & Sons Limited, η μητρική εταιρεία του Ομίλου Swire, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Κέντρο Maersk Mc-Kinney Møller για τη ναυτιλία μηδενικού άνθρακα.

Η εταιρική σχέση προβλέπει τη συνεργασία και των δύο μερών και τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων λύσεων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ως στρατηγικός εταίρος του Κέντρου, η John Swire & Sons θα παρέχει υποστήριξη για την υλοποίηση της στρατηγικής μετάβασης του Κέντρου, ενώ παράλληλα θα συνεργάζεται και θα διερευνά ευκαιρίες χρηματοδότησης και έρευνας πρακτικών λύσεων για την επιτάχυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Υπενθυμίζεται ότι η γαλλική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Total Energies εντάχθηκε επίσης στο Κέντρο ως στρατηγικός εταίρος, εξετάζοντας επίσης φιλικές προς το περιβάλλον ναυτιλιακές λύσεις.

Όπως ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, η εταιρική σχέση επιτρέπει στον ναυτιλιακό τομέα να αναπτύξει νέα εναλλακτικά καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και λύσεις ουδετερότητας άνθρακα.

theseanation.gr