Ακτοπλοΐα : Σημάδια αντιστροφής της αρνητικής πορείας των τελευταίων ετών

aktoploia demena ploia

Σύμφωνα με τη 14η ετήσια μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα από την XRTC

Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14η ετήσια εμπεριστατωμένη μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα που εκπονείται από την XRTC Business Consultants Ltd.σύμφωνα με την οποία ο κλάδος δείχνει σημάδια αντιστροφής της αρνητικής πορείας των τελευταίων ετών βοηθούμενος από τις επικρατούσες χαμηλές τιμές των καυσίμων ενώ συνεχίζονται τα σενάρια περαιτέρω συγκέντρωσης.

Με βάση τα στοιχεία αλλά και την εικόνα της οικονομίας εκτιμάται ότι οι συνέργιες μεταξύ των εταιριών σε περισσότερες γραμμές είναι απολύτως επιβεβλημένη. Κύριος στόχος όλων των εταιρειών παραμένει η συγκράτηση του κόστους λειτουργίας τους δίνοντας έμφαση στη ρευστότητα μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων στρατηγικών όπως σημαντική μείωση των επιχειρησιακών ταχυτήτων, μείωση αριθμού προσεγγίσεων σε λιμάνια, ανά δρομολόγιο, αντικατάσταση κοστοβόρων πλοίων, εφαρμογή στρατηγικών εξορθολογισμού προμηθειών των πλοίων, πωλήσεις πλοίων, κλπ. Επίσης εκτιμάται ότι οι ανακεφαλοποιήσεις των Ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών εξελίσσονται με επιτυχία και αναμένεται να ολοκληρωθούν ενώ θεωρείται ότι οι στρατηγικές εξωστρέφειας σε διεθνές επίπεδο αναγκαίες. Επίσης η μελέτη θεωρεί ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας επιβάλλεται να κάνει αισθητή την παρουσία του και να δρομολογήσει τις εξελίξεις.

Συμπερασματικά η μελέτη μετά την ανάλυση του οικονομικού κλίματος αναφέρει τα ακόλουθα: «Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω και δεδομένης της πολυνησιωτικότητας της χώρας μας, η Ελληνική ακτοπλοΐα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει «εργαλείο» για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εξαιρετικά σημαντικού τουριστικού προϊόντος της χώρας μας και να ενταχθεί στην συνολική χάραξη της αναπτυξιακής πορείας της.

Η συνολική προσφορά της Ακτοπλοΐας στο ΑΕΠ άμεσα και έμμεσα αγγίζει το 6% περίπου και τόσο για τα μικρά όσο και για τα μεγάλα νησιά μας, είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας διαμόρφωσης της παραγωγικής τους ικανότητας αλλά και της απασχόλησης.

Το μεταφορικό έργο στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλό και ξεπερνάει τους 35εκ. επιβάτες, αν λάβουμε υπόψη μας και τις πορθμειακές γραμμές. Στην Ευρώπη, η Ελλάδα και η Ιταλία με ποσοστά 17% και 18% κατατάσσονται πρώτες, ενώ η διαφορά τους οφείλεται αποκλειστικά στους περισσότερους επιβάτες κρουαζιέρας που επισκέπτονται την Ιταλία, γεγονός στο οποίο η Ελλάδα πρέπει στρατηγικά να στοχεύσει και να αλλάξει τα δεδομένα.

Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην Ιταλία εξυπηρετούνται κυρίως δύο νησιά ενώ στην Ελλάδα 120, γεγονός που καθιστά το έργο της εξυπηρέτησης εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε την έλλειψη αεροδρομίων στα 94 από τα 120 νησιά, δηλαδή το 78% των νησιών εξυπηρετούνται μόνο από τη θάλασσα. Πρέπει να επισημάνουμε επίσης πως τα ακτοπλοϊκά πλοία μεταφέρουν περίπου 8 εκ. τόνους εμπορευμάτων, υλικών και ειδών διατροφής στα ελληνικά νησιά (στοιχεία ΣΕΕΝ).

Επίσης σύμφωνα με τη ΣΕΕΝ, το 2014 τα ακτοπλοϊκά πλοία εκτέλεσαν περισσότερα από 39.000 δρομολόγια ή 100.000 προσεγγίσεις στα νησιά μας με ελάχιστα προβλήματα και μετέφεραν περισσότερους από 13εκ επιβάτες, 1.8εκ Ι.Χ και 650χιλ φορτηγά. Οι χωρητικότητες των πλοίων και τα δρομολόγια ανά πλοίο αυξήθηκαν εξαιτίας του μειωμένου στόλου, της δρομολόγησης ταχυπλόων σκαφών αλλά και της δρομολόγησης πλοίων μεγάλης χωρητικότητας.

Οι θεσμικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων και οι προσπάθειες του ΥΕΝΑ για τον καλύτερο συντονισμό των δρομολογίων έχουν συμβάλει θετικά στην επίλυση κάποιων προβλημάτων τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν λύνουν το πρόβλημα αφού οι υπόλοιποι συναρμόδιοι φορείς και υπουργεία δεν έχουν εμπεδώσει τη σημασία και τη συμβολή των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών στην προάσπιση των Εθνικών μας συμφερόντων, στη βιωσιμότητα των νησιών μας, στον τουρισμό και στην Εθνική μας οικονομία.

Οι παρεμβάσεις της πολιτείας πρέπει να περιοριστούν σε θεσμικά θέματα, στη χάραξη στόχων, στο συντονισμό των υπηρεσιών και στη στήριξη των πολλών μικρών νησιών, η πολύ μικρή κίνηση των οποίων δυστυχώς δεν μπορεί να στηρίξει ελεύθερες δρομολογήσεις. Το 2014 το σύνολο των επιχορηγήσεων προς τα 3 τρόπους μεταφοράς ήταν €381.45εκ, εκ των οποίων στην ακτοπλοΐα αναλογούσαν το 21% περίπου ή €80.7εκ και τις χερσαίες μεταφορές να λαμβάνουν την μερίδα του λέοντος ήτοι το 68% περίπου ή €260.29εκ.

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η ανανέωση του στόλου μας βασίστηκε αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία, τα ιδιωτικά κεφάλαια και τον τραπεζικό δανεισμό χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Σήμερα ο ακτοπλοϊκός στόλος της Ελλάδας είναι από τους πιο σύγχρονους στην Ευρώπη. Η ανανέωση του στόλου μας ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 2000 ήταν απολύτως αναγκαία και αποτελούσε μονόδρομο για την εξυπηρέτηση των νησιών μας λόγω της μεγάλης ηλικίας των τότε δρομολογημένων πλοίων, της διαμόρφωσης καινούργιων συνθηκών και τις σύγχρονες απαιτήσεις του επιβατικού κοινού.

Το έργο αυτό σήμερα έχει υποβαθμιστεί και κινδυνεύει περαιτέρω. Είναι απολύτως σαφές ότι όπως και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας έτσι και για την ακτοπλοΐα πρέπει να λειτουργήσουν όλες εκείνες οι συνιστώσες που θα καταστήσουν ικανές την ανταγωνιστικότητα του κλάδου μακροπρόθεσμα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα έχουν εκφραστεί και αναλυθεί πολλές φορές τόσο από πολλούς οργανισμούς όσο κι από εμάς.

Επιγραμματικά οι παράγοντες αυτοί άπτονται της τιμολογιακής πολιτικής των Ελληνικών λιμένων, της μείωσης του ΦΠΑ (ειδικά στα ΙΧ), στις εκπτώσεις των εισιτηρίων, στην αναδιοργάνωση των δρομολογίων, στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, στην τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών όσον αφορά στην τήρηση αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων καθώς επίσης και στην εισαγωγή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (όπως στις αερομεταφορές).

Το 2014 το ΙΟΒΕ εκπόνησε μια μελέτη για την ακτοπλοΐα και μελέτησε ότι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κίνησης, αύξηση του τουρισμού και της κατανάλωσης στα νησιά και βέβαια σε σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων, η οποία μπορεί να φθάσει τα €145εκ σε περίπτωση που οι συντελεστές καθοριστούν στο 6.5%. Οι συνέπειες μιας πιθανής αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ θα έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα δηλαδή τη σημαντική μείωση των φορολογικών εσόδων.

Δεδομένης της συνέχισης της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς η αλλαγή στους συντελεστές δεν έχει οριστικοποιηθεί, είναι όμως σχεδόν βέβαιο ότι η ακτοπλοΐα θα πληγεί πολλαπλά και άμεσα με την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ των εισιτηρίων αλλά και την αύξηση των συντελεστών των νησιών και των τουριστικών υπηρεσιών».

theseanation.gr

eep logo