Διάρθρωση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

poepls

Διάρθρωση νέου Δικοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Συνήλθε την Πέμπτη 9 Ιουλίου το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας όπως αυτό προέκυψε από τις τελευταίες αρχαιρεσίες της 30ης Ιουνίου 2015.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και παρουσία του Νομικού Συμβούλου κ.Σαπουντζάκη Παναγιώτη προέκυψε η νέα σύνθεση του Δ.Σ.

Πρόεδρος ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος κατά πλειοψηφία
Αντιπρόεδρος Α’ ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης κατά πλειοψηφία
Αντιπρόεδρος Β’ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος ομόφωνα
Γενικός Γραμματέας ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος κατά πλειοψηφία
Οργανωτικός Γραμματέας ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος κατά πλειοψηφία
Ταμίας ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος κατά πλειοψηφία
Υπεύθυνος Πρωτ/μίων Ενώσεων ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ κατά πλειοψηφία
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΖΗΣΙΔΗΣ Αθανάσιος κατά πλειοψηφία
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος κατά πλειοψηφία
Αναπλ. Ταμίας ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος κατά πλειοψηφία

Ενώ το Δ.Σ. συμπληρώνουν τα μέλη:

Βορριάς Μιχαήλ, Δανίκας Σωτήριος, Παπαδημητρίου Βασιλική, Γαρουφαλιάς Φώτης, Μπατσομίτης Ευθύμιος, Πασχαλάκης Χρήστος, Σφακιανάκης Γεώργιος, Κορίζης Ιωάννης και Τριαντάφυλλος Χρήστος.


Την Εκτελεστική Γραμματεία αποτελούν οι: Τσατσουλής Αθανάσιος, Καμβύσης Σαράντος, Μπερτσιάς Αθανάσιος, Δροσόπουλος Αλέξανδρος, Κυράνης Κωνσταντίνος, Βορριάς Μιχαήλ και Τσιάνος Παναγιώτης.


Επίσης με την ίδια διαδικασία ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας:

Στα Συμβούλια Μεταθέσεων:
Τακτικό μέλος – Κυράνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό μέλος – Τσατσουλής Αθανάσιος

Στα Συμβούλια Προσφυγών:
Τακτικό μέλος – Καμβύσης Σαράντος
Αναπληρωματικό Μέλος – Μπερτσιάς Αθανάσιος

Στο ΛΑΠ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Τακτικό μέλος – Τσιάνος Παναγιώτης
Αναπληρωματικό μέλος – Βορριάς Μιχαήλ

Επίσης ως Υπεύθυνοι για θέματα Ειδικών Mονάδων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ορίσθηκαν οι Σφακιανάκης Γεώργιος, Γαρουφαλιάς Φώτης και Γαλάνης Χρήστος.

Τέλος το Δ.Σ. όρισε ως Εκπρόσωπο Τύπου την Παπαδημητρίου Βασιλική (Βάσια)

eep logo