Διαγωνισμοί κατάταξης Δοκίμων του Λιμενικού

limeniko kialia

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανακοινώνεται ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων του Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών- γυναικών) έτους 2014 από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την Αριθ. Φακ. 221.10-3/2015/Αριθ. Σχεδ.:3383/02-4-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ:7ΞΚ1465ΦΘΘ-ΑΩΩ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Ι΄ της Αριθμ. Φακέλου: 221.10-3/2014/Αριθμ. Σχεδίου: 6847/19-6-2014 Απόφασης Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών – γυναικών) έτους 2014» (ΦΕΚ 10, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) (ΑΔΑ: ΒΝΔΞΟΠ-ΣΔΘ).

Κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του οικείου διαγωνισμού, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον από 26-11-2014 Πίνακα Εισαγομένων, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την Αριθμ. Φακ.: 223.10-3/2014/Αριθ. Σχεδ.: 14189/24-12-2014 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διαγραφή από τον Πίνακα Εισαγομένων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2014» (Γ΄ 1774) (ΑΔΑ:63Υ70Π-ΑΥΡ) πρόκειται να καταταγούν στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ως νέα Εκπαιδευτική Σειρά 2015-2016 κατά το 2ο δεκαήμερο μηνός Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων του Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών- γυναικών) έτους 2014 από την αρμόδια επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωσή του θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σχετικά με το χρόνο κατάταξης των Επιτυχόντων υποψηφίων του οικείου διαγωνισμού.

ETEKA_Desktop

eep logo