Μέτρηση της ραδιενέργειας στις ελληνικές θάλασσες

aisthithras thalassa

Ενσωμάτωση από το ΕΛΚΕΘΕ του πρώτου αισθητήρα στο σύστημα «Ποσειδών»

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ανακοίνωσε ότι εγκατέστησε ένα αισθητήρα για τη μέτρηση τόσο της φυσικής όσο και της τεχνητής ραδιενέργειας στις ελληνικές θάλασσες.

Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «MARRE-Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των Ελληνικών Θαλασσών» και αφορούσε την ενσωμάτωση του ανιχνευτικού συστήματος KATERINA II σε μετρητικό πλωτό σταθμό του συστήματος «Ποσειδών» (σταθμός Άθως), με σκοπό τη συνεχή μέτρηση και την παρακολούθηση της φυσικής (ραδόνιο, θορόνιο, κάλιο) και της τεχνητής ραδιενέργειας (όπως το καίσιο).

poseidon WEB2

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν τόσο για να βαθμονομήσουν μεθόδους μέτρησης των παραπάνω ιχνηθετών μέσω διαδικασιών τηλεπισκόπησης, όσο και για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης του βρόχινου νερού (με κύριο ιχνηθέτη το ραδόνιο) με το θαλασσινό νερό (με κύριο ιχνηθέτη το κάλιο). Επίσης, θα εκτιμηθεί η συγκέντρωση της τεχνητής ραδιενέργειας και θα συσχετιστεί με την ένταση της βροχής και την κατεύθυνση του ανέμου (ιδιαίτερα στην περίπτωση των βορείων ανέμων).

poseidon sensor

Η βαθμονόμηση και προετοιμασία του συστήματος ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΙ έγινε με την υποστήριξη του εργαστηρίου ραδιενέργειας περιβάλλοντος του Ινστιτούτοu Ωκεανογραφίας, ενώ η εγκατάσταση του ανιχνευτικού συστήματος έγινε με την υποστήριξη της ομάδας του συστήματος «Ποσειδών» και της καταδυτικής ομάδας των βαθυσκαφών του ΕΛΚΕΘΕ.

Pin It