Συνωστισμός στα ναυπηγεία για εγκατάσταση scrubbers

Open Loop Scrubbers

Aνάλυση του Alphaliner επισημαίνει απώλειες εσόδων και χρόνου 

Μεγάλη ουρά, μεγάλες καθυστερήσεις, μεγαλύτερες τιμές στα scrubbers. Στοιχεία ανάλυσης του Alphaliner που εστίασε στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων κάνει λόγο για ένα μεγάλο αριθμό πλοίων που «συνωστίζεται» σε ναυπηγεία για την εγκατάσταση scrubbers γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερα κόστη, πέραν των αυξημένων λόγω ζήτησης scrubbers, και σε επιπρόσθετες απώλειες εσόδων από την «αναγκαστική αργία» των πλοίων που εισέρχονται στα ναυπηγεία.

Να σημειωθεί ότι μεγάλες εταιρίες του εν λόγω τομέα είχαν από τις αρχές του περασμένου έτους υπολογίσει την συνολική επιβάρυνση από τη χρήση των νέων αποθειωμένων καυσίμων ανά «κουτί» και φυσικά το συνολικό κόστος από την μετάβαση του τομέα εξ αιτίας της απόφασης του ΙΜΟ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Alphaliner μέσος όρος παραμονής στα ναυπηγεία για να ολοκληρωθούν οι εργασίες στα πλοία το 2019 έφτασε τους δύο μήνες και με απώλειες της τάξης των 30.000 έως 50.000 δολαρίων ημερησίως από την παραμονή σε αυτά πέραν του κόστους των απαιτούμενων εργασιών για την αγορά και τοποθέτηση των scrubbers.

Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει άλλες αναλύσεις που είχαν εστιάσει στους ρυθμούς απόσυρσης παλαιότερων μονάδων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καθώς οι εταιρίες είχαν διαβλέψει για την κάλυψη των αναγκών στις γραμμές από την αναγκαστική «απόσυρση» μεγαλύτερων μονάδων για την τοποθέτηση scrubbers.

Πάντως σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων περί των λιμενικών λειτουργιών, οι εταιρίες του τομέα των εμπορευματοκιβωτίων μέσα στο 2019 είχαν αναδιαμορφώσει τα επιχειρησιακά τους πλάνα σε κάθετες και οριζόντιες γραμμές, γεγονός που ελαχιστοποίησε τα κενά στις καλύψεις αλλά και διατήρησε σε ικανοποιητικά επίπεδα την πληρότητα στα φορτία ανά πλοίο.

Επιπλέον, οι εταιρίες του τομέα των εμπορευματοκιβωτίων έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες να δοκιμάσουν εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως τη χρήση βιοκαυσίμων, ηλεκτρικών συσσωρευτών, κυψελών υδρογόνου ακόμη και της αιολικής ενέργειας με τη χρήση σύγχρονων ιστίων στο πλαίσιο διερεύνησης του θέματος απομείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας.

theseanation.gr

Pin It