Διαγωνισμός για την Επέκταση του 6ου Προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

olth 6os provlitas

Το έργο αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων του ΟΛΘ

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ, την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, μετά από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρώτο Στάδιο-Προεπιλογή του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του πρώτου Σταδίου, η ΟΛΘ ΑΕ αναμένεται να διαβιβάσει στους προεπιλεγέντες την Πρόσκληση Υποβολής δεσμευτικών προσφορών για συμμετοχή στο δεύτερο Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που αφορά στην εκτέλεση και ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής».

Το έργο αυτό αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ ΑΕ, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

Pin It