Εταιρείες και πλοία μικρής αποστάσεως μέλη της HELMEPA

eenma helmepa

Την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων-ΕΕΝΜΑ, ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Σημαντώνης και το Διοικητικό Συμβούλιο της, επέδωσαν στο Γενικό Διευθυντή της HELMEPA Δημήτρη Κ. Μητσάτσο, αιτήσεις εγγραφής Μελών της ένωσής τους στη Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

Η εγγραφή Μελών της ΕΕΝΜΑ στη HELMEPA είναι συνέπεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της δεύτερης να δημιουργήσει τη νέα κατηγορία μελών πλοίων μικρών αποστάσεων.

Ο κ. Σημαντώνης, εκφράζοντας την προσωπική του εκτίμηση αλλά και των συναδέλφων του στο έργο της HELMEPA, υπογράμμισε πως τα Μέλη της ΕΕΝΜΑ επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πρωτοβουλίες της HELMEPA και να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά της προγράμματα. Ο κ. Μητσάτσος, παραλαμβάνοντας τις αιτήσεις, διαβεβαίωσε τους παριστάμενους πως η HELMEPA, σε συνεργασία με την ΕΕΝΜΑ, θα προσφέρει στα νέα Μέλη ενημέρωση και επιμόρφωση και στα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων.

eep logo