Ποιο είναι το «τέλειο λιμάνι»;

 peiraias aerial

Όλα τα MED projects, όπως και το MEDNET με κοινή αφετηρία την ανάγκη για βελτίωση των λιμενικών λειτουργιών, στοχεύουν στην ανάπτυξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, την υιοθέτηση πιλοτικών εφαρμογών που απλοποιούν τις διαδικασίες, προσαρμόζονται εύκολα και δημιουργικά σε κάθε διαφορετικό λιμενικό σύστημα και παράγουν πρακτικές και βιώσιμες λύσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Τούτο ήταν εκ των βασικών συμπερασμάτων στο οποίο και κατέληξαν μεταξύ άλλων η καταληκτική εκδήλωση( final event) του προγράμματος MEDNET που διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Παρουσία σχεδόν 100 συμμετεχόντων απ΄ όλη την Ευρώπη, η ημερίδα αποτελούσε μέρος των
Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας (27- 29 Ιουνίου 2015) οι οποίες φέτος φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα.

Οι Έλληνες εταίροι του προγράμματος MEDNET, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και ο ΟΛΠ, φιλοξένησαν ένα τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων (στον ΟΛΠ και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όπου το MEDNET συμμετείχε με εκθεσιακό περίπτερο) υπό τον γενικό τίτλο "Harmony in Blue" με στόχο τη διάχυση της γνώσης και την προβολή των πιλοτικών εφαρμογών που χρηματοδοτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του MEDNET από το 2007 μέχρι σήμερα.
Οι πιλοτικές εφαρμογές στο πλαίσιο του προγράμματος MEDNET αφορούσαν :
- Διαχείριση θαλάσσιας ασφάλειας
- Λιμενικές πύλες και διασυνδέσεις με την ενδοχώρα
- Τελωνειακές διαδικασίες και
- Λειτουργία λιμένων

Εκπρόσωποι από τουλάχιστον 10 διαφορετικά έργα, με συναφές σκοπό με το MEDΝΕΤ (μεταξύ αυτών τα MED PCS, MED.I.T.A, B2MOS, GIFT, MEMO, SEEMariner, Support, S-Port, CYSM, Medusa, SeaToLand) εξήγησαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας στον ΟΛΠ, τη φιλοσοφία, το σκοπό και τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων έργων παρουσιάζοντάς τα μέσα από πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό και σύντομες εισηγήσεις.
Επιστήμονες, πανεπιστημιακοί ερευνητές, εκπρόσωποι λιμενικών αρχών και αξιωματούχοι δημόσιων φορέων αντάλλαξαν τεχνογνωσία και πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τις πιλοτικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν και τη συνολική πορεία καθενός από τα επιμέρους έργα. Συνέκριναν επίσης μεθοδολογίες έρευνας και διαδικασίες ανάπτυξης πρωτότυπων εφαρμογών και εξήγαγαν συνολικά συμπεράσματα για τις μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες στη λεκάνη της Μεσογείου.
Όλοι οι εισηγητές και οι συμμετέχοντες στα στρογγυλά τραπέζια της ημερίδας, χωρισμένοι σε 4 θεματικές κατηγορίες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλα τα MED projects, όπως και το MEDNET με κοινή αφετηρία την ανάγκη για βελτίωση των λιμενικών λειτουργιών, στοχεύουν στην ανάπτυξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, την υιοθέτηση πιλοτικών εφαρμογών που απλοποιούν τις διαδικασίες, προσαρμόζονται εύκολα και δημιουργικά σε κάθε διαφορετικό λιμενικό σύστημα και παράγουν πρακτικές και βιώσιμες λύσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους, από τις λιμενικές αρχές, τους διαχειριστές λιμενικών υπηρεσιών, τις ναυτιλιακές και μεταφορικές εταιρείες, τις τοπικές κοινωνίες στα λιμάνια- πόλεις και τις δημόσιες αρχές.
Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα 19 βίντεο από αντίστοιχες πιλοτικές εφαρμογές που παράχθηκαν στο πλαίσιο του MEDNET από επιμέρους εταίρους του. Τα βίντεο παρουσίαζαν τις προσπάθειες των εταίρων να απλοποιήσουν και να εναρμονίσουν λιμενικές λειτουργίες και τελωνειακές διαδικασίες με ένα κύριο σκοπό: τη δημιουργία ενός «τέλειου» λιμένα. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος MEDNET, το οποίο ολοκληρώνεται επίσημα στα τέλη Μαΐου 2015, έγιναν σημαντικά βήματα αλλά η πορεία της απλοποίησης και της εναρμόνισης των λιμενικών και τελωνειακών υπηρεσιών έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει καθώς αποτελεί μια σημαντική, συνεχή πρόκληση για τα λιμάνια της Μεσογείου.
Η πιο σημαντική από τις εφαρμογές του προγράμματος MEDNET κι αυτή που συζητήθηκε έντονα ήταν το 'Παρατηρητήριο Λιμενικών Λειτουργιών στη Μεσόγειο Θάλασσα' (Observatory of Port Operations in the Mediterranean Sea- www.med-observatory.ntua.gr). Το Παρατηρητήριο, το οποίο δημιουργήθηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη του αείμνηστου καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Τσαμπούλα (1950-2014) είναι ένα πολύτιμο εργαλείο κι ένα κέντρο ηλεκτρονικής πληροφόρησης το οποίο παρακολουθεί κι ενημερώνει συνεχώς για διάφορες πτυχές και διαδικασίες των μεσογειακών λιμένων.
Το Παρατηρητήριο προβάλλει επίσης βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν προκειμένου να περιοριστεί ο χρόνος και το κόστος των λιμενικών υπηρεσιών ενώ παρέχει και τεχνικές παραμέτρους για την ενίσχυση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των λιμενικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, το Παρατηρητήριο παίζει το ρόλο μέσου ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολόγησης της επίδοσης λιμένων, ενώ είναι η βάση για τη συλλογή πληροφοριών, την καταγραφή βέλτιστων πρακτικών και αποδοτικών διοικητικών διαδικασιών στα λιμάνια της Μεσογείου.

* Πηγή :theseanation.gr

 

eep logo