ΟΛΘ: Θετικά τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου

olth epivatikos stathmos

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε ενέκρινε την Πέμπτη 28 Μαΐου τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 31/3/2015 από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το Α΄ τρίμηνο 2015 ανήλθε σε 13.077.729€ έναντι των 12.840.429€ του αντίστοιχου τριμήνου 2014 με αύξηση (1,85%), σημειώνοντας αύξηση των πωλήσεων του ΣΕΜΠΟ κατά 2,62%, αύξηση στο Συμβατικό λιμάνι κατά 1,39% και αύξηση στο Επιβατικό 34,22% ενώ στην Εκμετάλλευση χώρων μείωση 11,31%.
Στη περίοδο που έληξε στις 31/3/2015 διακινήθηκαν 82.737 Ε/Κ (σε TEUς), με αύξηση 7,18%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, μείωση στο γενικό φορτίο κατά 29,20% και αύξηση στο χύμα φορτίο κατά 8,07%.
Συνολικά τα έσοδα στο εξεταζόμενο Α΄ τρίμηνο 2015 αυξήθηκαν κατά 2,10% από το αντίστοιχο του 2014, παρά τη μείωση των χρηματ/κών εσόδων κατά 31,57%, λόγω σημαντικής πτώσης των επιτοκίων και των επενδυμένων διαθεσίμων της εταιρίας.
Το σύνολο των εξόδων μειώθηκε κατά 0,20% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, κυρίως από τη μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 5,16%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το Α΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα 6.942.129€ έναντι των 6.379.962 το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (+8,81%).
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 6.383.575€ έναντι των 5.894.480€ του 2014 (+8,30%).
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6.565.418€ έναντι των 6.258.499€ του 2014 (+4,90%) ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 4.851.711€ έναντι των 4.635.964€ (+4,65%).

O Πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Ιωάννης Δ. Παντής δήλωσε «Και αυτό το τρίμηνο η ΟΛΘ Α.Ε., αύξησε τον κύκλο εργασιών, με ταυτόχρονη αύξηση της κερδοφορίας της. Η νέα διοίκηση προσβλέπει στη συνεχή βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών και στη συνεχή αναβάθμιση της ισχύος και θέσης της ΟΛΘ Α.Ε. τόσο σε τοπικό-εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Δημήτρης Μακρής επισήμανε «Τα θετικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2015, πραγματοποιήθηκαν κατά τη θητεία της προηγούμενης διοίκησης. Η νέα διοίκηση, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, είναι προσανατολισμένη στο να προσθέτει αξία στην εταιρία προς όφελος των μετόχων της, της ανάπτυξης και της κοινωνίας».

eep logo