Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου προχωρά η Attica

attica group blue star delos

Με εμπράγματες εξασφαλίσεις, ποσού 125 έως 175 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου αποφάσισε η Attica Συμμετοχών. Συγκεκριμένα, "η ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 08.07.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με τον ν.4548/2018, ποσού εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 125.000.000) κατ' ελάχιστον και έως εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 175.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και την υποβολή αιτήσεως για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, αποφάσισε τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς. Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς".

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις για τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών.

Pin It