Χρ. Λαμπρίδης: Διευκολύνονται οι αδειοδοτήσεις των ταρσανάδων

lampridis laskaridi

Προτεραιότητα της Κυβέρνησης η εκπαίδευση των νέων του κλάδου – Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα

Τις λύσεις που έδωσε η κυβέρνηση στον κλάδο των Ναυπηγείων Καρνάγιων/Ταρσανάδων, γύρω από τις αδειοδοτήσεις, αλλά και την εκπαίδευση των νέων, παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Λαμπρίδης, μιλώντας στην 1η τακτική συνέλευση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ναυπηγείων Καρνάγιων/Ταρσανάδων, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019, στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη.

Μεταξύ άλλων ο κ. Λαμπρίδης τόνισε ότι :

«Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τη σημασία του κλάδου στον κύκλο της Εθνικής Οικονομίας, με το νόμο 4607/2019 το Υπουργείο Οικονομικών και με τη συμμετοχή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τροποποίησε το νόμο 2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία ανοίγοντας τον δρόμο για την αδειοδότηση των ταρσανάδων – καρνάγιων (εκτός ζώνης λιμένα). Έδωσε έτσι τη δυνατότητα παραχώρησης των χώρων, προκειμένου στη συνέχεια να χωροθετηθούν και να χορηγηθούν οι άδειες στα ναυπηγεία παραδοσιακών σκαφών.

- Με το νόμο 4504/2017 για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε θεσμικά ο κλάδος και επιχειρήθηκε η διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης. Συγκροκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας ομάδα εργασίας, για την σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης των ταρσανάδων – καρνάγιων. Η εν λόγω ομάδα ολοκλήρωσε τον κύκλο επαφών της με εκπροσώπους του κλάδου και αφού διαμορφώθηκε σαφής εικόνα για την παραγωγική διαδικασία κατασκευής, επισκευής, μετατροπής και συντήρησης παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, ώστε να καθοριστούν οι περιβαντολλογικοί και οι άλλοι όροι αδειοδότησης, συντάσσεται η σχετική ΚΥΑ η οποία σύντομα θα υποβληθεί για υπογραφή. Λύνεται έτσι οριστικά το πρόβλημα της αδειοδότησης των ταρσανάδων – καρνάγιων.

- Συνολικότερα στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Ναυτιλίας συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή και των επαγγελματιών του κλάδου προκειμένου να μελετήσει και να προτείνει σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία σχολών μαθητείας τεχνιτών ναυπηγοεπισκευής για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.

Η ομάδα εργασίας κατέληξε και πρότεινε εννέα ομάδες ειδικοτήτων για εκπαίδευση (Τεχνίτες Μετάλλου, Αμμοβολιστές, Μηχανουργοί, Ηλεκτρολόγοι, Μαραγκοί, Μανουβραδόροι, Πυροσβέστες, Τεχνικοί Πρασίνων Τεχνολογιών, Τεχνίτες Σκαφών από Συνθετικές Ύλες)

Για την υλοποίηση των προτάσεων ήρθε σε επικοινωνία και συνεργασία με:
α. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον για την δημιουργία μεταλυκειακών Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρο 48Α, ν. 4485/17. ΦΕΚ114Α),
β. Το Υπουργείο Παιδείας το οποίο συμπεριέλαβε στα διετή προγράμματα του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) από το Ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 τις πιο κάτω ειδικότητες της Ναυπηγοεπισκευής:
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ Ειδικότητα ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΥ – ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΟΥ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ Ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ Ειδικότητα ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΥ – ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΥ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΚΑΡΑΒΟΜΑΡΑΓΚΟΣ)
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η λειτουργία των διετών προγραμμάτων χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων με διακριτούς χρηματοδοτικούς πόρους.
Οι σπουδαστές επιλέγονται χωρίς εξετάσεις με βάση τον βαθμό απολυτηρίου ΕΠΑΛ ή και τον βαθμό του πτυχίου της ειδικότητας ΕΠΑΛ και η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί 4 εκπαιδευτικά εξάμηνα, περιλαμβανομένων των μαθημάτων των εργαστηρίων και της πρακτικής Άσκησης.
Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται από Εθνικούς ή και Κοινοτικούς πόρους.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.
Με προεδρικό διάταγμα θα καθοριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Θα διδάξουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και εξωτερικοί διδάσκοντες με εμπειρία στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στον κλάδο των Καραβομαραγκών το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανικών του Πα.Δ.Α. και ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος θα είναι 20-25 άτομα.
Δεδομένου ότι στο χώρο των ναυπηγείων παραδοσιακών σκαφών (ταρσανάς-καρνάγιο) απασχολούνται άτομα που γνωρίζουν την εργασία τους εμπειρικά, στόχος του προγράμματος είναι να δώσει εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνίτες οι οποίοι θα μπορούν, τόσο να κατασκευάσουν νέα, όσο και να συντηρήσουν ή επισκευάσουν τα υπάρχοντα παραδοσιακά σκάφη και έτσι να συμβάλουν στη διατήρηση της τέχνης της ναυπήγησης παραδοσιακών σκαφών.
Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης της διετούς μαθητείας οι εκπαιδευόμενοι θα μαθητεύσουν δίπλα σε παλιούς έμπειρους καραβομαραγκούς.
Στο πρόγραμμα αυτό θα υπάρξει συνεργασία με το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. «Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα και δημόσια να ζητήσω τη συμβολή σας στην επιτυχία του προγράμματος με το να δεχτείτε στις επιχειρήσεις σας ασκούμενους για πρακτική άσκηση>>, δήλωσε ο κ. Λαμπρίδης και συνέχισε:

«Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι συστάθηκε Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στοιχείο που συνιστά εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα παραγωγής συνεκτικής πολιτικής και αντιμετώπισης προβλημάτων στο συγκεκριμένο κλάδο. Ήδη η Διεύθυνση από τα πρώτα της βήματα δίνει λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, ενώ παράλληλα Ομάδες Εργασίας εξετάζουν επιμέρους θέματα του κλάδου όπως π.χ. ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για την ασφαλή προσέγγιση πλοίων τύπου LNG-LPG σε εγκαταστάσεις εκτέλεσης Ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες εντάσσονται σε ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων αυτής της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί γνωρίζουμε ότι, οι μεγάλες επενδύσεις είναι καλοδεχούμενες και μπορούν να έχουν σημαντική συνεισφορά στην οικονομία, αλλά η καινοτομία και η ευελιξία που διατηρούν ζωντανή την οικονομία μας προέρχονται από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και αυτή θέλουμε να στηρίξουμε, μη επιτρέποντας τη δημιουργία μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Η άποψη της παράδοσης άνευ όρων στους επενδυτές, με την ελπίδα ότι κάτι θα μείνει στην οικονομία, άποψη που πρεσβεύουν πολιτικές δυνάμεις και ΜΜΕ, η διεθνής εμπειρία έδειξε ότι φέρνει αντίθετα αποτελέσματα.
Αυτές θα είναι οι προτεραιότητες μας και στην επόμενη περίοδο, αυτές τις επιχειρήσεις θα στηρίξουμε, αυτή είναι η πολιτική μας και βεβαίως θέλουμε τη συνεργασία τη δική σας για την επόμενη περίοδο προκειμένου να παράξουμε περισσότερα αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας», κατέληξε ο κ. Λαμπρίδης.

 

eep logo