Αύξηση 14,1% στο συνάλλαγμα από την ναυτιλία το 10μηνο του 2018

naftilia 2

Ενισχύεται η ελληνική ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

Η συνολική δύναμη του ελληνικού στόλου ανέρχεται σε 1862 πλοία χωρητικότητας 42.718.032 κοχ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% έναντι του αντίστοιχου χρονικού σημείου του Οκτωβρίου 2017 αλλά μείωση κατά 4,1% σε όρους χωρητικότητας.
Ενισχύεται η ελληνική ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας τα νέα πλοία που εγγράφηκαν στο ελληνικό νηολόγιο το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 13 ν.δ. 2687/53, ανήλθαν στα 28 σύγχρονα ποντοπόρα πλοία με συνολική χωρητικότητα 2.105.953 ο.χ..

Παρά την περιορισμένη πτωτική τάση σε όρους χωρητικότητας σε σύγκριση με το έτος 2017, οι αιτήσεις για την υπαγωγή πλοίων στις διατάξεις του άρθρου 13 ν.δ.2687/53 το έτος 2018 αυξήθηκαν κατά ποσοστό 23%, σε σχέση με τις υποβληθείσες αιτήσεις το έτος 2017. Στην παρούσα φάση ο συνολικός αριθμός μεγάλων ποντοπόρων πλοίων (άρθρου 13 ν.δ. 2687/53) ανέρχεται σε 594 πλοία συνολικής χωρητικότητας 40.283.568 ο.χ.

Η συνολική δύναμη του ελληνικού στόλου ανέρχεται σε 1862 πλοία χωρητικότητας 42.718.032 κοχ. (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2018), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% έναντι του αντίστοιχου χρονικού σημείου του Οκτωβρίου 2017 (πλοία 100 κοχ και άνω), αλλά μείωση κατά 4,1% σε όρους χωρητικότητας.

Η ελληνική σημαία χαρακτηρίζεται ως «ποιοτική σημαία», κατατασσόμενη στη Λευκή Λίστα του Paris MOU, με σημαντικά μικρότερο ηλικιακό προφίλ σε σχέση με το μέσο όρο ηλικίας του παγκόσμιου στόλου. Συγκροτείται από δυναμικό στόλο παραδοσιακών (κυρίως φορτηγά και δεξαμενόπλοια) αλλά και εξειδικευμένων πλοίων σύγχρονης τεχνολογίας (LNG, LPG) προσφέροντας ειδικά πλεονεκτήματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο διεθνή ναυτιλιακό στίβο.

Στο τέλος του 2018, ο συνολικός αριθμός των ενεργών εταιρειών του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 ήταν 1.401 εταιρείες έναντι 1.387 εταιρειών την 31-12-2017. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του έτους 2018 σε σχέση με το έτος 2017 προκύπτει αύξηση του συνολικού αριθμού των εγκατεστημένων ναυτιλιακών εταιρειών του Ν. 27/75 σε ποσοστό 1%, ακολουθώντας την συνολική αυξητική πορεία των τελευταίων ετών σε όρους εγκατεστημένων στην χώρα μας διαχειριστριών εταιρειών. Από το σύνολο των 1401 εταιριών, 795 δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της διαχείρισης πλοίων και 606 δραστηριοποιήθηκαν στα λοιπά ναυτιλιακά αντικείμενα (μεσιτεία ναυλώσεων, αγοραπωλησιών, ναυπηγήσεων κλπ).

Όσον αφορά τον αριθμό των διαχειριζομένων πλοίων από τις εγκατεστημένες ναυτιλιακές εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/75, την 31-12-2018 ανέρχονταν σε 4.456 πλοία με χωρητικότητα 200,03 εκατ ο.χ. έναντι 4.353 πλοίων με χωρητικότητα 193,42 εκατ. ο.χ. την 31-12-2017. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του έτους 2018 με τα αντίστοιχα του έτους 2017 διαπιστώνεται σημαντική αύξηση τόσο του αριθμού του διαχειριζομένου, από τις εγκατεστημένες εταιρείες, στόλου κατά 2,37% όσο και της χωρητικότητας αυτού κατά 3,42%. Το 2% των διαχειριστριών εταιρειών διαχειρίζεται περισσότερα από 50 πλοία, ενώ το 8% περισσότερα από 20 πλοία.

Το προσωπικό που απασχολήθηκε το έτος 2017 στις παραπάνω εταιρείες ανήλθε στα 17.061 άτομα εκ των οποίων 15.465 Έλληνες και 1.596 αλλοδαποί. Αντίστοιχα το έτος 2016 είχαν απασχοληθεί 16.467 άτομα, εκ των οποίων 14.901 Έλληνες και 1.566 αλλοδαποί. Από τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτει ότι κατά το έτος 2017 υπήρξε αύξηση στην απασχόληση περί τους 594 εργαζομένους (κατά 95% Έλληνες) σε σχέση με το έτος 2016 ήτοι ποσοστό 3,6%. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας η οποία συνεχίζει να παρέχει ποιοτικές θέσεις εργασίας υποστηρίζοντας την απασχόληση. Το εν λόγω ανθρώπινο δυναμικό (αρχιπλοίαρχοι, αρχιμηχανικοί, λογιστές, ναυπηγοί, ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι, ναυτιλιακοί δικηγόροι κ.λ.π.,) είναι απολύτως εξειδικευμένο και με υψηλή τεχνογνωσία περί τη ναυτιλία.

Το 10μηνο έτους 2018 (από Ιανουάριο μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο) το συνάλλαγμα της ανερχόταν σε 13.7 δις Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,19% του αντίστοιχου δεκαμήνου 2017.