Προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων για τις ΑΕΝ

yna 5763

Υπογραφή σύμβασης ΥΝΑ με το Ίδρυμα Ευγενίδου

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκπροσωπούμενου από το Γενικό Γραμματέα Διονύση Τεμπονέρα και του Ιδρύματος Ευγενίδου, εκπροσωπούμενου από τον Κωνσταντίνο Μανάφη σύμβαση για την προμήθεια των εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/Π-Μ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 410.598,44 ευρώ .
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1251 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ» του Προϋπολογισμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης έτους 2018.
Η σύμβαση έρχεται σε συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας του Ιδρύματος Ευγενίδου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. Μ 2111.1/2/99 ΚΥΑ (Β΄1168) κατά την οποία τα διδακτικά βιβλία ΑΕΝ εκδίδονται με ευθύνη και δαπάνες του Ιδρύματος Ευγενίδου και διατίθενται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΑΕΝ σε τιμή εκδοτικού κόστους.
Το Υπουργείο εκφράζει τις ευχαριστίες του στο Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο μεταξύ άλλων μέσω των εκδόσεών του συμβάλλει στην παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και στέκεται αρωγός στη διαρκή προσπάθεια του Υπουργείου για την περαιτέρω προώθηση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.

eep logo