Σχεδιάζοντας Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα για τον ανεφοδιασμό πλοίων με LNG

lng ports

Με το Poseidon Med II διαμορφώθηκε το ΠΔ για ανεφοδιασμό και χρήση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου

To LNG διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα, που καθιστούν τη χρήση του ως ναυτιλιακό καύσιμο εξαιρετικά ελκυστική. Πρόκειται για μία ασφαλή και δοκιμασμένη τεχνολογία, που προσφέρει ασφαλή χρήση, μεταφορά και αποθήκευση. Αποτελεί από τα πλέον φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα αφού η χρήση του εξαλείφει τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων και ενώσεων θείου (μείωση 90% σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα) και παράλληλα έχει τη δυνατότητα ουσιαστικής μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (75%) και διοξειδίου του άνθρακα (25%).

Σε ό,τι αφορά τους λιμένες, έχουν εκπονηθεί οι προμελέτες ασφαλείας καθώς και ο βασικός σχεδιασμός των λιμενικών εγκαταστάσεων και αναμένεται η έγκριση ένταξής τους στα Επικαιροποιημένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (Master Plan) των λιμένων.

Επιπλέον, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής μελέτης για τους λιμένες έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης με ειδικό βαν στους 4 ελληνικούς λιμένες του προγράμματος κατά την χαμηλή και υψηλή περίοδο κίνησης των πλοίων κατά τη διάρκεια του έτους.

Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι υποστηρικτικές μελέτες για τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων (τοπογραφικές / βυθομετρικές αποτυπώσεις, μελέτες κυματικής διαταραχής, μελέτες ναυσιπλοΐας), για την πλειονότητα των λιμένων του προγράμματος.

Τέλος, έχει ολοκληρωθεί ο βασικός σχεδιασμός του πιλοτικού σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων LNG στη Ρεβυθούσα. Ο βασικός σχεδιασμός του νέου προβλήτα για χρήσεις LNG μικρής κλίμακας και η διαγωνιστική διαδικασία για το λεπτομερή σχεδιασμό και την κατασκευή του σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά τα πλοία, έχει ολοκληρωθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός ενός νέου επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου (RoPax) με καύσιμο LNG και των πλοίων μεταφοράς και ανεφοδιασμού πλοίων με LNG, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται ο βασικός τεχνικός σχεδιασμός μετατροπής των εγκαταστάσεων επί πέντε υφιστάμενων πλοίων, που έχουν επιλεγεί, ώστε να μπορούν να κινούνται με καύσιμο LNG καθώς και ο αναλυτικός τεχνικός σχεδιασμός πέντε επιπλέον πλοίων, επί των οποίων θα εκπονηθούν οι μελέτες για τη μετατροπή τους, ώστε να μπορούν να κινούνται με καύσιμο LNG.

Ιδιαίτερη είναι η συνεισφορά του Προγράμματος στη διαμόρφωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού πλαισίου της Ελλάδας σχετικά με τον ανεφοδιασμό πλοίων με LNG. Με τη συνδρομή του Poseidon Med II διαμορφώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που περιλαμβάνει το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις ασφαλείς επιχειρήσεις ανεφοδιασμού LNG και παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για τη χρήση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου στις θαλάσσιες μεταφορές. Το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνει επίσης θέματα σχετικά με τη χρήση του LNG στους λιμένες όπως κάλυψη παράλληλων επιχειρήσεων, κανόνες για τις ζώνες ασφάλειας και την πυρασφάλεια, πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, εγχειρίδια λιμένων και τέλος πρότυπα εκπαίδευσης για τη σωστή κατάρτιση του προσωπικού τόσο στη στεριά όσο και στα πλοία.

To LNG διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα, που καθιστούν τη χρήση του ως ναυτιλιακό καύσιμο εξαιρετικά ελκυστική. Πρόκειται για μία ασφαλή και δοκιμασμένη τεχνολογία, που προσφέρει ασφαλή χρήση, μεταφορά και αποθήκευση. Αποτελεί από τα πλέον φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα αφού η χρήση του εξαλείφει τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων και ενώσεων θείου (μείωση 90% σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα) και παράλληλα έχει τη δυνατότητα ουσιαστικής μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (75%) και διοξειδίου του άνθρακα (25%).

Το LNG έχει υψηλή θερμιδική απόδοση και είναι ένα οικονομικά αποδοτικό καύσιμο σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. Η εγκαθίδρυση και λειτουργία μιας αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί μια εναλλακτική λύση συμμόρφωσης της ναυτιλίας στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ, οι οποίοι θα ισχύσουν από το 2020, επιτρέποντας στο LNG να κερδίσει σημαντικό έδαφος ως ναυτιλιακό καύσιμο έναντι άλλων εναλλακτικών για πλειάδα οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών λόγων.

*To Poseidon Med II είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, που έχει ως στόχο την υιοθέτηση του LNG (Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου) ως ναυτιλιακού καυσίμου στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με LNG και τη διανομή του στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Το Poseidon Med II διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση των ναυτιλιακών μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο σε ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

eep logo