Ρεκόρ για τη διώρυγα του Παναμά

CMA CGM panama channel

Τα οφέλη από την διεύρυνση άρχισαν να γίνονται ορατά στη διώρυγα του Παναμά

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η ετήσια αύξηση στη διέλευση φορτίων από τη διώρυγα του Παναμά ήταν της τάξης του 10% και η Panama Canal Authority (ACP) εκτιμά ότι η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων LPG, LNG και chemical καθώς και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων. 

Σημειώνεται ότι η διεύρυνση της διώρυγας επέτρεψε τη διέλευση μεγαλύτερων σε μεταφορική ικανότητα πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χάρη στα οποία Αμερικανικά λιμάνια είδαν τους διακινούμενους από αυτά όγκους σε TEU’s να αυξάνονται σημαντικά.
Φυσικά, η αύξηση των διελεύσεων απο την διώρυγα είχε και την ανάλογη θετική επίδράση στα έσοδα απο τα τέλη διέλευσης.

Πηγή: theseanation.gr

 

eep logo