Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας σε Πειραιά και Νησιά

pe 250918

Σύσκεψη – ενημέρωση από Αντιπεριφερειάρχες στους αρμόδιους φορείς


Ευρεία σύσκεψη για το νέο ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 25/09/2018, παρουσία του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Ιάκωβου Γκανούλη, και, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Νάσου Αναγνωστόπουλου.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση των φορέων της αυτοδιοίκησης καθώς και η οργάνωση- συντονισμός των δράσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων, δεδομένου ότι τον Ιούλιο 2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2693/τεύχος Β') η σχετική εγκριτική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ν. Αναγνωστόπουλος, παρουσίασε τα βασικά σημεία των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών και υδατικού διαμερίσματος Αττικής (ΕL06) με τα οποία παρέχονται οι ενδεδειγμένες λύσεις, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε περιοχής τόσο για την πρόληψη και τη μείωση των κινδύνων στην υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα, όσο και στην αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Πειραιά και Νήσων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι Πόρου και Ύδρας, και Αντιδήμαρχοι από τους Δήμους Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, της Δ/νσης Δασών και οι Δ/νσεις Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και των Δήμων