Οι “Διαδρομές 10ου Τομέα Ψυχικής Υγείας” στην καθαριότητα του ΥΝΑ

ypoyrgeio naftilias

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός υπέγραψε σύμβαση με το υπουργείο για δύο χρόνια

 

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΝΑΝΠ Διονύσιος Τεμπονέρας υπέγραψε στις 10/8/18 με αντισυμβαλλόμενο την ανάδοχο εταιρεία, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., με την επωνυμία “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”, σύμβαση παροχής καθαρισμού κτιρίων. Η σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κεντρικό κτιρίου επί της Ακτής Βασιλειάδη και στα περιφερειακά κτίρια. Η διάρκεια της σύμβασης είναι είκοσι δύο μήνες και 15 ημέρες και πιο συγκεκριμένα από 16/8/2018 μέχρι 30/6/2020. Το συνολικό ύψος της σύμβασης είναι 438.599,70 ευρώ (μηνιαίο τίμημα 19.493,32 ευρώ).
Με την ανωτέρω σύμβαση εξασφαλίζεται χρονικά η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών στα κτίρια αυτά.

Ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10Ο ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ” στην οποία κατοχυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός ανήκει στις επιχειρήσεις – Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Pin It

eep logo