Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Cosco στις ΗΠΑ

cyber security ship

H εταιρεία της COSCO Shipping στις ΗΠΑ δέχθηκε κυβερνοεπίθεση με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει προβλήματα στην επικοινωνία της με πλοία, πελάτες και terminals. Το πρόβλημα παρουσιάσθηκε στις 24 Ιουλίου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ωστόσο ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις και τα προβλήματα. Πάντως τα προβλήματα εντοπίσθηκαν μόνο στις εργασίες στις ΗΠΑ.
Η e-επίθεση στην Cosco είναι μία ακόμη σημαντική περίπτωση μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε πέρυσι η Maersk, όταν μία κυβερνοεπίθεση της στοίχησε 250-300 εκατ. δολ.

Υψηλό κόστος

Καθώς η τεχνολογία εισχωρεί σταδιακά σε όλους τους τομείς της οικονομίας, η ναυτιλία εξαρτάται όλο και περισσότερο από αυτήν. Αλλά αυτή η εξάρτηση καθιστά τις ναυτιλιακές εταιρείες πιο ευάλωτες.

Οι κυβερνοεπιθέσεις, αναφέρει σημείωμα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζουν έναν αυξανόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων.

Το 2017, οι κακόβουλες επιθέσεις σε συστήματα λογισμικού κόστισαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Σε έναν όλο και περισσότερο ψηφιακά συνδεόμενο κόσμο, η προστασία των ψηφιακών δεδομένων και των συστημάτων τεχνολογίας έχει καταστεί προτεραιότητα.

Για τον εκκολαπτόμενο κλάδο της αυτόνομης ναυτιλίας, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πρωταρχικής σημασίας.

Παρά το γεγονός ότι ο τομέας αυτός βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, εντούτοις απαιτείται προσεκτική εξέταση των κινδύνων και των τρωτών σημείων, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία των αυτόνομων πλοίων.

Πεπεισμένη για την ανάγκη να προστατευθεί ενάντια στην αυξανόμενη απειλή των κυβερνοεπιθέσεων, το 2017 η ναυτιλία συνέβαλε στη διαμόρφωση των Κατευθυντήριων Γραμμών του IMO για τη διαχείριση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στη ναυτιλία (2017 ΙΜΟ Guidelines on Maritime Cyber Risk Management), οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και καθίστανται συμπληρωματικές προς τις πρακτικές διαχείρισης που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τον ΙΜΟ.

Είναι επίσης συμβατές με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ασφάλεια των πλοίων στον κυβερνοχώρο (Guidelines on Cyber Security Onboard Ships) που ανέπτυξαν από κοινού οι οργανισμοί της ναυτιλίας, όπως το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping - ICS) και BIMCO.

Τέλος, ο ΙΜΟ υιοθέτησε ένα ψήφισμα το 2017 σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στη ναυτιλία, το οποίο προτρέπει τις εθνικές διοικήσεις να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο αντιμετωπίζονται κατάλληλα, αρχής γενομένης από 1/1/2021, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας, όπως ορίζονται στο Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (International Safety Management Code).

Συνεπώς, πρωτοβουλίες, όπως τα πρόσφατα σχέδια της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την θέσπιση νομοθεσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προκαλούν ανησυχία, καθώς θα επηρεάσουν μονομερώς όλα τα πλοία που εισέρχονται στα ύδατα των ΗΠΑ.

Η ΕΕΕ παραμένει ένθερμος υποστηρικτής των μη υποχρεωτικών παγκόσμιων πρωτοβουλιών, όπως οι σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΙΜΟ.

Pin It

eep logo