Η ΕΕΝΜΑ στο Shortsea Shipping Days 2018

Shortsea Shipping Days 2018

Για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Αγορά και τις μελλοντικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν την Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων

Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων -SPC Greece συμμετείχε στις εργασίες του ετήσιου συνέδριου «Shortsea Shipping Days», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιουνίου 2018 στο Λούμπεκ της Γερμανίας από το Γερμανικό Κέντρο Προώθησης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (SPC Germany).

Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες και 40 εκθέτες από το ευρύτερο φάσμα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταξύ των οποίων οι Baltic Shipping Company, DFDS, Scandilines, Bremen port, Seaports of Niedersachen κ.α.shortseadays4 shortseadays2shortsea days1shortseadays3

Tο συνέδριο εστίασε στην υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Αγορά αλλά και στις μελλοντικές προκλήσεις και εξελίξεις που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προγράμματα χρηματοδότησης, στα κίνητρα και πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της shortsea ναυτιλίας με στόχο τη μετατόπισης εμπορευματικών ροών από τις οδικές μεταφορές στους θαλάσσιους διαδρόμους, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας λόγω του μεγάλου αριθμού Κανονισμών. Περαιτέρω στα πλαίσια του συνεδρίου αναπτύχθηκαν θέματα ακτοπλοικών γραμμών και logistics, καθώς και θέματα αποδοτικότητας, βιωσιμότητας, καθώς και καινοτομίας και ψηφιοποίησης.

Μεταξύ άλλων μίλησαν o Antoine Kedziersk, DG Move, ο οποίος αναφέρθηκε στη πολιτική μεταφορών της ΕΕ και τους στόχους σχετικά με τη ψηφιοποίηση, την βιωσιμότητα και τη χρηματοδότηση του κλάδου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Francesco Benovolo, Managing Director RAM Logistica, SPC Italy, ο οποίος ανέλυσε στις προκλήσεις της shortsea ναυτιλίας στην Μεσόγειο και εστίασε στις πρωτοβουλίες Marebonus και MedAtlantic Ecobonus, μεταξύ Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Γαλλίας και στις πιθανές συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν με λιμάνια της Βορείου Αφρικής καθώς και ο Paul Brewster, SPC Ireland ο οποίος αναφέρθηκε στους βρετανικούς λιμένες και το ρόλο αυτών στις θαλάσσιες μεταφορές της Μ. Βρετανίας μετά το Brexit.

Στην ειδική συνεδρία για τη Βαλτική οι ομιλητές εστίασαν στην καινοτομία και τον πρωτοποριακό ρόλο της shortsea ναυτιλίας στις θαλάσσιες μεταφορές της περιοχής, ενώ παρουσιάστηκαν καινοτόμες κατασκευές όπως το LNG container “Amelie”,το ferry «Peter Pan» καθώς και το υβριδικό αυτόνομο πλοίο YARA το οποίο πρόκειται να μπει στην αγορά το 2019.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του European Shortsea Network (ESN), υπό την αιγίδα του οποίου τελούν τα Shortsea Shipping Days.

Κατόπιν απόφασης του European Shortsea Network, τη διοργάνωση των «Shortsea Shipping Days 2019» ανέλαβε το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων – SPC Greece

eep logo