Το λιμάνι του Πειραιά στη μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος

limani peiraia 7 krouazieroploia

ΟΛΠ: Διαδικασία υπολογισμού - μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και διαχείρισης ενέργειας

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ) ξεκίνησε τη διαδικασία υπολογισμού και κατόπιν μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματός του αλλά και διαχείρισης ενέργειας. Πρόκειται για πρόγραμμα για την μείωση των εκπομπών που προκαλούνται από τη ναυτιλία και τις λιμενικές επιχειρήσεις, μέσω ολοκληρωμένης προσέγγισης που αναμένεται να υποστηρίξει τις λιμενικές αρχές στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολυτροπικών μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ο ΟΛΠ δραστηριοποιείται ως εταίρος στο έργο SUPAIR – Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg ADRION, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανούαριο του 2018 και θα λήξει τον Δεκέμβριο του 2019. Το SUPAIR απαντά σε μία μεγάλη περιφερειακή πρόκληση (στρατηγική EUSAIR, πυλώνας 2, θέμα 1), η οποία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών ,που προκαλούνται από τη ναυτιλία και τις λιμενικές επιχειρήσεις, μέσω μιας ολοκληρωμένη προσέγγισης που αναμένεται να υποστηρίξει τις λιμενικές αρχές στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολυτροπικών μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον.

Το SUPAIR δημιουργεί, αρχικά, ένα διακρατικό δίκτυο λιμενικών αρχών, οργανισμών και φορέων, βάσει του οποίου αναμένεται να αναπτυχθούν σχέδια δράσης περιβαλλοντικών προσεγγίσεων που θα προάγουν ειδικά μέτρα μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος και διαχείρισης της ενέργειας. Τα οφέλη για τις συμμετέχουσες εδαφικές περιοχές περιλαμβάνουν ενισχυμένη τεχνική ικανότητα για τους λιμένες, αυξημένη ενδυνάμωση των σχετικών τοπικών οργανώσεων, βελτιωμένη περιβαλλοντική ποιότητα και ελκυστικότητα, αυξημένες επενδύσεις σε λιμενικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και φιλικές προς το περιβάλλον.

Η πρώτη δραστηριότητα του έργου στοχεύει στην πραγματοποίηση στοχευμένων συναντήσεων (Focus Group Meetings) σε κάθε λιμάνι – εταίρο μεταξύ τοπικών φορέων και του λιμανιού. Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι να προταθούν λύσεις και πρακτικές οι οποίες θα οδηγήσουν τα λιμάνια σε ένα βιώσιμο μέλλον. Οι προτεινόμενες λύσεις και οι πρακτικές θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη των «Σχεδίων Δράσης για βιώσιμα και χαμηλών εκπομπών λιμάνια» (Action Plan for sustainable and low-carbon ports).

Στα πλαίσια της πρώτης δραστηριότητας του έργου, πραγματοποιήθηκε, στις 23 Απριλίου 2018 στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ Α.Ε.), η πρώτη συνάντηση (Focus Group Meeting) μεταξύ φορέων και του λιμανιού με σκοπό να συζητήσουν λεπτομερώς τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη λήψη μέτρων για βιώσιμα λιμάνια με λιγότερες εκπομπές άνθρακα. Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΟΛΠ Α.Ε. ενώ οι φορείς που συμμετείχαν κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα (ινστιτούτα, οργανισμοί, εμπειρογνώμονες) και αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς ρόλους σην εφαρμογή βιώσιμων στρατηγικών και δραστηριοτήτων εντός του λιμανιού. Η συμμετοχή των φορέων στην εξέλιξη του έργου διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη κάθε λιμανιού προς ένα βιώσιμο μέλλον θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τοπικές και εθνικές προτεραιότητες. Συγκεκριμένα, στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Δήμου Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του ΙΜΕΤ, του ΚΑΠΕ, της ΔΕΠΑ και της ΔΕΗ και περιβαντολλόγοι.

Πηγή: kathimerini.gr