Ο ΙΜΟ «συζητάει» για τα αυτόνομα πλοία

autonomous vessel

Στο Maritime Safety Committee (MSC) που πρόκειται να συνεδριάσει στις 16 Μαΐου

αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση ζητήματα που αφορούν στα «αυτόνομα» πλοία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία θα εξεταστεί ένα ευρύ πεδίο θεμάτων με στόχο να διερευνηθούν οι δυνατότητες κάλυψης από τα «εργαλεία» που διαθέτει ο Οργανισμός. Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν επίσης ζητήματα που αφορούν το εύρος των προβλεπόμενων από το SOLAS αλλά και του International Maritime Dangerous Goods κώδικα.
Με τις τεχνολογικές εξελίξεις να «τρέχουν» με κινηματογραφική ταχύτητα όσον αφορά στην ανάπτυξη των «δεξιοτήτων» αυτόνομης πλοήγησης πλοίων η «είσοδος» προς συζήτηση του εν λόγω θέματος προσλαμβάνει ιδιαίτερης σημασίας.

Πηγή: theseanation.gr

eep logo