Διαγωνισμός για 12 θέσεις πλοηγών

plohgikh yphresia

Του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του ΥΝΑΝΠΣταθερά προσηλωμένο στο δημόσιο χαρακτήρα της Πλοηγικής Υπηρεσίας και στην πάγια ανάγκη για ενίσχυσή της, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών. Με την υπ’ αριθμό 2901.1/34736/2018/10-5-2018 Απόφαση - Προκήρυξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων, ως ακολούθως:
- Δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά
- Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης
- Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 16/5/2018 μέχρι και 30/5/2018. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00΄- 14.00΄ στο τηλέφωνο 2131371185. Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 16 Ιουλίου.

Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (ΑΔΑ : 6ΞΗΥ4653ΠΩ-678) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr (ενότητα: κατατάξεις - προσλήψεις).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΥΝΑΝΠ να ενισχυθούν όλοι οι Πλοηγικοί Σταθμοί και κυρίως ο Σταθμός του Πειραιά, το λιμάνι του οποίου γνωρίζει πλέον πολύ μεγάλη κίνηση.

eep logo