Εγκρίθηκε η επέκταση του δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ της Cosco

cosco peiraias limani

Σχεδόν δύο μήνες μετά τα εγκαίνια από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά -παραμονές των εθνικών εκλογών- η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του υπουργείου Ναυτιλίας έδωσε τo «πράσινο φως» για την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ εντός χερσαίας λιμενικής ζώνης Πειραιά.

Με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον» εστάλη το έγγραφο που φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα κ. Αθανάσιου Χριστόπουλου προς τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιώς (ΟΛΠ) και αναφέρεται ότι κατόπιν σχετικού εγγράφου «αναφορικά με τη μελέτη της εταιρείας Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ" (Δεκέμβριος 2014) εντός χερσαίας λιμενικής ζώνης Πειραιά και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω μελέτη έχει εγκριθεί από την Προϊστάμενη Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.), σύμφωνα με την παράγραφο 15.1 του νόμου για τη κύρωση της σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΠ ΑΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του Ν.4315/2014, εγκρίνουμε κατά λόγο αρμοδιότητας, όσον αφορά τη σκοπιμότητα του έργου "Κατασκευή δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ", την υπ΄αρ. 21/19-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ».

Στο έγγραφο του υπουργείου Ναυτιλίας σημειώνεται ακόμη ότι για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να τηρηθούν μια σειρά από όρους και προϋποθέσεις και ζητείται να μη γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης λιμένα, χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο αναθεωρημένο σχέδιο φιλικού διακανονισμού (Συμφωνητικό Β΄ Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης), μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ (Cosco) προβλέπονται επενδυτικά έργα ύψους 230 εκατ.ευρώ στο λιμάνι.

Η επενδυτική αυτή συμφωνία αφορά την κατασκευή του δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ Εμπορευματοκιβωτίων, την κατασκευή για λογαριασμό του ΟΛΠ ΑΕ του Προβλήτα Πετρελαιοειδών και την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στους Προβλήτες II και ΙΙΙ.

Σημειώνονταν επίσης σε σχετικές ανακοινώσεις ότι επί των εσόδων που θα προκύψουν συνολικά από τη λειτουργία των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων υπό τη διαχείριση της ΣΕΠ ΑΕ, ο ΟΛΠ θα εισπράττει το 24,5%, ήτοι βάσει των προϋπολογισθέντων μεγεθών, ποσό 109.314.280 ευρώ το 2021, όσο δηλαδή ο σημερινός του κύκλος εργασιών.

Ο ΟΛΠ για την απόφαση της Κομισιόν

Εν τω μεταξύ ο ΟΛΠ σε ανακοίνωση του σχετικά με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (καταγγελία κρατικής ενίσχυσης CP/202/2009) για ορισμένους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ-Cosco αναφέρει ότι «η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ (Cosco) η οποία κυρώθηκε με το Ν.3755/2009, αποτελείται από δύο μέρη: (α) Το κείμενο της Συμφωνίας μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Cosco, που αφορά την παραχώρηση του Προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του ανατολικού Προβλήτα ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, που υπογράφτηκε στις 25.11.2008 και (β) τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3755/09, οι οποίες προστέθηκαν στο νόμο από το Υπουργείο Οικονομικών».

από tovima.gr

Pin It

eep logo