ΑΕΝ: Προκήρυξη πλήρωσης οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού

aen aspropyrgou

Οκτώ κενές οργανικές θέσεις Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή

 

Με την αριθ. 2901.1/22314/2018/22-03-2018 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκηρύσσεται η πλήρωση οκτώ κενών οργανικών θέσεων επί θητεία εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Μακεδονίας και Σύρου. Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων από 12/04/2018 έως και την 11/05/2018.

Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των παραρτημάτων της, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης / Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.