Συζητήσεις για την ανακύκλωση πλοίων

ship recycling

Υπό συζήτηση μεταξύ των ευρωπαίων πλοιοκτητών βρίσκεται θέμα που αφορά την Σύμβαση 2009 IMO Hong Kong Convention (HKC). Με την εν λόγω σύβαση διασφαλίζεται ότι τα πλοία, όταν ανακυκλώνονται στο τέλος της λειτουργικής ζωής τους, δεν δημιουργούν οποιαδήποτε περιττό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον.

Οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες απηύθυναν επίσης έκκληση για «έξυπνη» εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για το 2013 (Ship Recycling Regulation -EU SRR), έτσι ώστε το τελευταίο να ενεργεί ως μοχλός με την παροχή κινήτρων για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων για την αναβάθμιση προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σύμβασης HKC.

Οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες εξέδωσαν επίσης συστάσεις προς το ναυτιλιακό κλάδο να εξασφαλίσει την η ορθή ανακύκλωση των πλοίων τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προηγείται της έναρξης ισχύος της σύμβασης HKC και την πλήρη εφαρμογή της EU SRR.
Ο Γενικός Γραμματέας της ECSA, Patrick Verhoeven δήλωσε τα ακόλουθα:

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η« Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ » θα επικυρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Δίνει σαφείς υποχρεώσεις σε όλους τους φορείς και σε όλα τα μέρη του ΙΜΟ για να βεβαιώσει ότι η ανακύκλωση των πλοίων δεν συνεπάγεται περιττούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. "

Το πιο σημαντικό είναι, ότι οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες πιστεύουν ότι ο κανονισμός για την ανακύκλωση των πλοίων της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη μεγαλύτερων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων στον κόσμο πιο κοντά στα πρότυπα της HKC επιτρέποντάς τους να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη λεγόμενη ευρωπαϊκή Λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων.

Καταλήγοντας ο Patrick Verhoeven σημείωσε: «Η Επιτροπή πρέπει να θέσει σε εφαρμογή μια περιεκτική διαδικασία η οποία θα επιτρέψει σε όλα τα ναυπηγεία να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή στη λίστα. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσει Θα ένα ισχυρό κίνητρο για να αλλάξουν και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, φέρνοντάς τους πιο κοντά στα επίπεδα ποιότητας της HKC.

Καλούμε όλους τους πλοιοκτήτες να ενεργούν με καλή πίστη και να καταρτίσουν σχέδια για την ανακύκλωση των πλοίων τους με ένα κοινωνικά υπεύθυνο και διαφανή τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να διασφαλίσουν την έγκαιρη προετοιμασία ή την ενημέρωση των επικίνδυνων υλικών».

theseanation.gr

ETEKA_Desktop

eep logo