Αναμόρφωση των Κανονισμών Εκπαίδευσης των Λιμενικών

limenikoi sxolh dokimon


Αναφορικά με δημοσιεύματα του Τύπου που αφορούν στον Κανονισμό Εκπαίδευσης της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού
«συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση όλων των Κανονισμών Εκπαίδευσης των Παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ, Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ και Σχολή Λιμενοφυλάκων) και των αντίστοιχων Σχολείων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών απευθείας κατάταξης ανά ειδικότητα.
Το έργο της Ομάδας Εργασίας και οι σχετικές με αυτό διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Πέραν τούτου, ουδέν άλλο υφίσταται.»

ETEKA_Desktop

eep logo